Bærekraftsrapport: Havnasjonen Norge glemmer havet

26/09/19

Havsule bygger reir av garn og taureister i plast

Få av de største selskapene i Norge prioriterer marine økosystemer. På Rundes fuglefjell bygger fuglene reir med garn- og taurester i stedet for gress. – Langt flere burde være opptatt av å forvalte marine ressurser på en bærekraftig måte, sier bærekraftsrådgiver i PwC, Magnus Young.

For fjerde året på rad har PwC analysert hvordan Norges 100 største selskaper jobber med bærekraft. Kun 17 av de 100 største selskapene i Norge prioriterer marine økosystemer.
– De fleste bransjer burde gjøre mer for havet, sier bærekraftsrådgiver i PwC, Magnus Young. 

Vesentlig innvirkning på havet

Norge er en havnasjon hvor de aller fleste bor nær kysten. Vi livnærer oss i stor grad av havets ressurser, historisk sett fisk og olje, mens det nå vokser frem nye næringer i den blå økonomien. 

– Over halvparten av landets største virksomheter har en vesentlig innvirkning på havmiljøet, og tre av ti har hav som kjernevirksomhet. Langt flere burde være opptatt av å forvalte marine ressurser på en bærekraftig måte. De som er flinke rapporterer for eksempel om avfallshåndtering, vannforbruk, bruk av prosessvann og så videre. Industrien bør tenke på utslipp, mens finansbransjen kan se på egen investeringsportefølje. Det er mange måter å bidra positivt på, sier Young.

 

Mange av selskapene i shippingbransjen er spesielt dårlige til å gjøre tydelige bærekraftsprioriteringer.

Havet representerer et fantastisk verdiskapingspotensiale etter oljen. Norsk sjømat har nå nådd en eksportverdi på 100 milliarder i året. Oljen bidrar til global oppvarming som er havets verste fiende; Varmere og surere hav er den største trusselen for marine økosystemer.

Magnus Young, ansvarlig for PwCs Bærekraft 100-rapport

Nesten to av tre har ikke mål for lavere utslipp 

Paris-avtalen og EU forplikter Norge til å redusere sine klimautslipp med 40 % innen 2030, men bare en tredel av Norges største selskap har satt mål for å redusere egne utslipp.

– Vi er helt avhengige av næringslivet for å nå klimaforpliktelsene våre. Vi har snakket om klimaendringene i 30 år, og fortsatt skjer det for lite. Nå må de største selskapene våre ta ansvar og sette konkrete mål for å redusere utslippene sine, sier bærekraftsrådgiver Ulrik Hallén Øen.

Og hans egen arbeidsgiver er ingen unntak:

– PwC er heller ikke de beste på bærekraft. Vi hjelper kunder å bli gode på det, men selv har vi kommet altfor kort. Ledelsen har nå satt bærekraft øverst i den nye strategien, så det kommer til å endre seg, sier Hallén Øen.

På 3 år prioriterer dobbelt så mange bærekraft

Det beste med rapporten er at det er flere som har tatt stilling til hvilke bærekraftsmål som er relevant for dem. 52 av 100 rapporterer på et eller flere av de 17 bærekraftsmålene i sine årsrapporter. Det er over dobbelt så mange som for tre år siden hvor kun 22 hadde bærekraftsmål.

Gir høyere avkastning

Selskapene som prioriterer spesifikke bærekraftsområder har bedre og mer stabile finansielle resultater enn selskaper som ikke gjør det. 

– Det koster tid og krever innsats å få oversikt over virksomhetens påvirkning på samfunn og miljø, men det lønner seg på sikt. De som arbeider systematisk og målrettet med bærekraft og har tydelige prioriteringer knyttet til vesentlige bærekraftsområder er mer lønnsomme over tid og har både høyere driftsmargin og høyere avkastning de siste fem årene, sier Young. 

Les hele bærekraftsrapporten (PDF 4.4 MB)

F.v. Ulrik Øen og Magnus Young er ansvarlig for Bærekraft 100-rapporten. Til daglig hjelper de norske selskaper med å nå sine bærekraftsmål.


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontakt oss

Magnus Young

Magnus Young

Senior Manager i Risk og leder for Bærekraft 100, PwC Norway

Tlf: 952 60 531

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Direktør | Bærekraft & klimarisiko | Risk Advisory Services, PwC Norway

Tlf: 967 00 000

Ulrik  Hallen Øen

Ulrik Hallen Øen

Senior Associate, PwC Norway

Tlf: 991 06 213