PwC Global CEO Survey 2018

Verdens toppledere gir sine vurderinger av hvordan de ser verden utvikle seg i året som kommer; retningen, kraften, mulighetene og utfordringene.

Denne rapporten, med svar fra 1300 ledere i 85 land, gir oss et unikt øyeblikksbilde av verden i dag.

 

Stor optimisme blant toppledere med tanke på vekst de neste 12 månedene. 57% mener global vekst vil forbedre seg i 2018. Det er det høyeste nivået vi har sett på over 10 år. Dette til tross for økt frykt for terror, alenegang, cyber og automatisering av arbeidsoppgaver.

 

6 høydepunkter fra CEO-rapporten

ceo survey høydepunkter

Tidenes optimisme til vekst blant verdens toppledere:

Sterkest tro på vekst innen helse og offentlig sektor - sistnevnte ofte en sektor i vekst i urolige tider.

ceo survey høydepunkter

Halvparten av verdens toppledere har liten innsikt og kunnskap om hvordan AI vil påvirke deres selskap.

ceo survey høydepunkter

Populisme og høyrevridning er det nordiske ledere frykter mest.

ceo survey høydepunkter

Nesten 50% mener at den globale veksten og velstandsøkningen kun er til fordel for noen få og ikke for alle.

ceo survey høydepunkter

En fragmentert verden: global vekst og velstand er for ujevnt fordelt.

Toppsjefer mener fordelene ved globalisering i for liten grad blir rettferdig distribuert og fordelt. De er delt om hvorvidt fremtidig økonomisk vekst vil være til nytte for de mange eller de få.

 

 

ceo survey høydepunkter

Fellesskapsløsninger under press- mer alenegang og nasjonalisme.

Det globale forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) er basert på en fri strøm av informasjon, penger og talent. Økt grensekontroll og nasjonalisme vil derfor svekke internasjonalt samarbeid og den globale innovasjonskraften.

Bruk av kunstig intelligens er et område verdens toppledere har liten innsikt og kunnskap om, men vil samtidig ha en dramatisk, disruptiv påvirkning på så og si alle bransjer og selskaper. Interessant nok ser vi en tydelig tendens der troen på at AI vil forbedre produkter og tjenester er sterkere i Kina og India enn i Vesten.

Håvard S Abrahamsen, Adm. Dir. PwC Norge

Økende frykt for populisme og klimaendringer

Terrorisme, som i fjor var helt nede på 11. plass på fryktlisten, tar i 2018 annenplassen, mens geopolitisk uro og cybertrusler kommer like bak. Populisme og klimaendringer er i år på topp-ti-listen. I 2017 kom temaene ikke med på listen over de 15 største truslene.

Jeg tror summen av Trump, brexit, Nord-Korea og Iran påvirker holdningene og ser ut til å overskygge de klassiske utfordringene topplederne ser for egen bedrift.

Håvard S Abrahamsen, Adm. Dir. PwC Norge