Cybercrime Survey 2017

Norge og cybersikkerhet: Cybertrusler bekymrer flere enn tidligere, og vi ser et stadig skjerpet fokus på EUs kommende personvernforordning

 

 

Flere bekymret for cyberkriminalitet

Når du spør bedrifter i Norge hva som bekymrer dem mest, så er svaret ofte de ansatte. -Det er overraskende at det bekymrer bedrifter nesten like mye som organisert kriminalitet. Det viser hvor utfordrende det er å håndtere den menneskelige faktoren i sikkerhetsarbeidet, sier sikkerhetsrådgiver Jan Henrik Schou Straumsheim i PwC om den nye cyberrapporten.

 

Største trusler

  • Organisert kriminalitet
  • Ubevisste handlinger hos ansatte
  • 25% mener at lover og krav (som GDPR) vil utgjøre en cybertrussel
  • Hacktivister
  • Mangel på kvalifiserte ansatte
  • Ny teknologi

 

 

Økonomisk rammet

68% av respondentene til Cyber Crime Survey 2017 oppgir at deres virksomhet har opplevd økonomiske omkostninger som følge av cyberangrep de siste 12 månedene.

1 av 10 sier at utgiftene deres overstiger 500 000 NOK.

Av disse rapporterer 54% at de ikke klarer å estimere omfanget av kostnadene. 21% av respondentene estimerer en kostnad på under 500 000 NOK, mens 10,5% indikerer at deres omkostninger har oversteget denne summen. Videre angir 27% at de har økt sine utgifter til utbedring og etterforskning av cyberhendelser siste regnskapsår, og 7% viser til en kostnadsøkning på 16% eller mer siden i fjor.

Ledelsen gjør ikke nok

PwCs Cyber Crime Survey 2017 viser at respondentene forventer en gjennomsnittlig budsjettøkning på 33% knyttet til cyber- og informasjonssikkerhet i løpet av de neste 18 månedene. Samtidig mener kun 38% at ledelsen i høy grad har fokus på å oppnå riktig balanse mellom truslene organisasjonen står overfor og virksomhetens investeringer i cybersikkerhet. -Dette er urovekkende, sier Jan Henrik Schou Straumsheim.

Investere mer i cybersikkerhet 

Oppmerksomheten mot å investere mer i cybersikkerhet for å forebygge hendelser øker. PwCs Cyber Crime Survey viser at respondentene forventer å øke sine investeringer i cybersikkerhet med 33% i gjennomsnitt over de neste 18 månedene. I tillegg viste PwCs globale CxO Survey 2017 at andelen som har valgt cybersikkerhet som et av sine primære investeringsområder har steget med 13 prosentpoeng fra 17% til 30% i 2016.

Dette indikerer at virksomhetene planlegger å skjerpe fokuset på cybersikkerhet i tiden fremover og at forebygging og kontroll står høyt på agendaen hos stadig flere.

 

Bilde av en mann som går i enden av en gang

Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft
Partner | Leder IT Risk, PwC Norway
Tlf: 974 74 469
Kontakt meg

Eldar Lorentzen Lillevik
Direktør | Leder Cybersikkerhet
Tlf: 951 02 435
Kontakt meg

Nils Harald Børve
Senior Manager | Leder Cybersikkerhet i Region Vest
Tlf: 952 60 961
Kontakt meg

Jan Henrik Schou Straumsheim
Senior Manager
Tlf: 415 26 290
Kontakt meg

Følg oss