Eksempelregnskap IFRS 2019

03/10/19

Eksempelregnskap er et nyttig verktøy ved utarbeidelsen av IFRS-regnskaper

PwC har utarbeidet et eksempelregnskap for IFRS, dette er et nyttig hjelpemiddel i utarbeidelsen av årsregnskap som avlegges etter IFRS.

Den nyeste utgaven for 2019 inkluderer blant annet noteeksempler for å vise innføringen av IFRS 16 og endringen i regnskapsprinsippene som følge av det, og en oppsummering både av nye standarder og endringer som tas i bruk i 2019 og for senere implementering.

Last ned Eksempelregnskap IFRS 2019 her

 

Beste praksis innen eksempelregnskap

Mange mener at årsregnskapet har blitt for omfattende og vanskelig å lese. Vi har søkt å gjøre eksempelregnskapet mer relevant ved å strømlinjeforme rapporten for å vise fram det vi oppfatter er beste praksis fra det vi ser på globalt nivå.

Konkret har vi derfor:
  • Organisert informasjonen slik at den gir et klart budskap om inntjeningen og gjør kritisk informasjon lettere å finne frem til.
  • Inkludert tilleggsinformasjon der det er viktig for å forstå selskapets inntjening.

Eksempelregnskapet er laget for illustrasjonsformål og må tilpasses de særskilte kravene som gjelder for norske foretak.

Ønsker du en papirversjon? Den kan du bestille her.

Eksempelregnskap for delårsrapportering

Det er også utarbeidet eksempelregnskap for delårsrapportering, den siste versjonen fra januar 2019 viser blant annet hvordan implementeringen av den nye standarden IFRS 16 Leieavtaler vil kunne påvirke delårsrapporteringen.

Les mer og last ned eksempelregnskap for delårsrapportering

 

 

PwCs eksempelregnskap for årsrapportering er nå oppdatert med kravene som gjelder for 2019.

Torstein Ytterdal Direktør, Assurance, PwC Norge

Kontakt oss

Torstein Ytterdal

Torstein Ytterdal

Direktør | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 61 267