Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Eksempelregnskap IFRS 2021

27/04/22

Eksempelregnskap er et nyttig verktøy ved utarbeidelsen av IFRS-regnskaper

PwC har utarbeidet et eksempelregnskap for IFRS, dette er et nyttig hjelpemiddel i utarbeidelsen av årsregnskap som avlegges etter IFRS. 

For 2021 vil nok den største innvirkningen på regnskapet til de fleste foretak over hele verden være knyttet til COVID-19-pandemien, og veldig mange foretak vil være berørt av dette i en eller annen form.

Last ned eksempelregnskap IFRS 2021 her

Eksempelregnskapet er laget for illustrasjonsformål og må tilpasses de særskilte kravene som gjelder for norske foretak. 

Eksempelregnskap for delårsrapportering

Det er også utarbeidet eksempelregnskap for delårsrapportering, den siste versjonen fra april 2022 er oppdatert med kravene som gjelder for 2022.

Les mer og last ned eksempelregnskap for delårsrapportering

 

PwCs eksempelregnskap for årsrapportering er nå oppdatert med kravene som gjelder for 2021

Torstein Ytterdal | Partner, Revisjon, PwC Norge

Kontakt oss

Torstein Ytterdal

Torstein Ytterdal

Partner | Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 61 267