Skip to content Skip to footer

Loading Results

Eksempelregnskap IFRS 2020 - med norsk innpakning

13/11/20

Eksempelregnskap er et nyttig verktøy ved utarbeidelsen av IFRS-regnskaper

PwC har utarbeidet et eksempelregnskap for IFRS, dette er et nyttig hjelpemiddel i utarbeidelsen av årsregnskap som avlegges etter IFRS. Nytt av året er at vi også har laget en norsk innpakning på det, med et norsk forord som både gir nyttige tips i bruken av publikasjonen sett med "norske briller", og peker på områder som bør vies særskilt interesse. Utgaven inneholder også en norsk versjon av beskrivelsen av endringer i standardene, dette kan være nyttig for regnskapsprodusentene når de skal beskrive endringer og fremtidige endringer i sine regnskapsprinsipper.

Etter flere år med store endringer er det bare noen få endringer i kravene til finansiell rapportering for 2020. For 2020 vil nok den største innvirkningen på regnskapet til de fleste foretak over hele verden være knyttet til COVID-19-pandemien, og de fleste foretak vil bli berørt av dette i en eller annen form. Ettersom hendelsene fremdeles utspiller seg gir denne publikasjonen imidlertid ingen illustrative eksempler eller veiledning. Vi anbefaler deg derfor å abonnere på PwC sine nyhetsbrev slik at du kan holde deg oppdatert på utviklingen innenfor IFRS. Du finner våre tidligere utsendte nyhetsbrev under Aktuelt her på hjemmesiden, hvor kan du filtrere på Regnskap. Der finner du blant annet et nyhetsbrev som omtaler endringene som ble gjort i IFRS 16, 'Leiekontrakter' for COVID-19-relaterte leiereduksjoner i mai 2020.  

Last ned eksempelregnskap IFRS 2020 her

Dersom man ønsker å bruke den internasjonale versjonen uten norsk tillegg kan du finne den her.

 

Beste praksis innen eksempelregnskap

Mange mener at årsregnskapet har blitt for omfattende og vanskelig å lese. Vi har søkt å gjøre eksempelregnskapet mer relevant ved å strømlinjeforme rapporten for å vise fram det vi oppfatter er beste praksis fra det vi ser på globalt nivå.

Konkret har vi derfor:
  • Organisert informasjonen slik at den gir et klart budskap om inntjeningen og gjør kritisk informasjon lettere å finne frem til.
  • Inkludert tilleggsinformasjon der det er viktig for å forstå selskapets inntjening.

Eksempelregnskapet er laget for illustrasjonsformål og må tilpasses de særskilte kravene som gjelder for norske foretak. Eksempelregnskapet inneholder ikke covid-19 tilpasninger, da dette må tilpasses det enkelte foretak.

Eksempelregnskap for delårsrapportering

Det er også utarbeidet eksempelregnskap for delårsrapportering, den siste versjonen fra mars 2021 er oppdatert med kravene som gjelder for 2021.

Les mer og last ned eksempelregnskap for delårsrapportering

 

PwCs eksempelregnskap for årsrapportering er nå oppdatert med kravene som gjelder for 2020

Torstein Ytterdal | Direktør, Assurance, PwC Norge

Kontakt oss

Torstein Ytterdal

Torstein Ytterdal

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 61 267