Forenklet IFRS

15/02/24

Forenklet IFRS er et norsk regnskapsspråk

Det er et sett regler - fastsatt med hjemmel i regnskapsloven, som et frivillig alternativ til norsk god regnskapsskikk eller full IFRS.

Dette særnorske regnskapsspråket skal etter loven bygge på bestemmelsene i IFRS, men slik at man gjennom forskrift kan gi begrensede avvik fra bestemmelsene om innregning og måling og i langt større grad kan avvike fra reglene for noteinformasjon. Forskriften ble oppdatert i 2022.  

Forenklet IFRS - Hva, hvem og hvordan?

Vi har laget en publikasjon som vil være til faglig støtte for foretak som allerede bruker forenklet IFRS og for foretak som vurderer å endre regnskapsspråk til forenklet IFRS.

Forenklet IFRS 2024

Tips til hvordan du lager et godt forenklet IFRS-regnskap.

Last ned (PDF of 332.56kb)

I publikasjonen får du svar på:

  • Hva forenklet IFRS er
  • Tips til hvordan du lager et godt forenklet IFRS-regnskap
  • Hvem som kan ha nytte av forenklet IFRS
  • Hva som er nytt i forskriften av 2022

Kontakt oss

Tine Svae

Partner, Oslo, PwC Norway

99334071

Kontakt meg