Global Entertainment and Media Outlook

Her er PwCs prognose for 2018–2022.

Hva er utviklingen i medie- og underholdningsbransjen? Hvordan ser fremtidsutsiktene ut? Og hvilke grep kan selskapet ta for å ligge helt i tet med storspillerne?

 

Konvergens, relasjoner og tillit

Konvergens eller convergence har i økende grad betegnet utviklingen innen medie-, teknologi- og telekommunikasjonsbransjene de siste årene.

 

Overblikk over den viktigste utviklingen

I dag snakker vi om convergence 3.0 – en tredje bølge av konvergens, drevet frem av høye forventninger til hva media og underholdning skal romme, og hvilken rolle den skal ha i folks liv.

Samlet vil bransjen fortsatt se en inntektsvekst, med en årlig vekstrate på 4,4% de neste 5 årene (tilsvarende 2,4 millioner dollar i 2022).

Bransjen består i dag av mange virksomheter som forsøker å finne sin plass i en ny virkelighet med høyere krav til relevans, aktualitet og personalisering. Mange aktører vil måtte konkurrere på flere områder samtidig: innhold, tilgang, distribusjon, global ekspansjon, teknologi, brukeropplevelse, kundenærhet og inntektsgenerering.

Mindre virksomheter møter hard konkurranse i maktkampen med globale giganter som Facebook, Alibaba og Amazon. Men småbedriftene kan være bedre posisjonert for å utvikle fan-baserte brukerstrømmer.

Nye regelverk som PSD2, betalingstjenestedirektivet, åpner også opp for at nye aktører kan skaffe seg nye forretningsområder og spise seg inn på inntektsstrømmene til de mer etablerte. Flere selskaper har derfor blitt tvunget til å tenke nytt når det gjelder egen forretningsmodell.

Fremover vil også GDPR, personvernforordningen, i større grad regulere og stramme inn mediebedriftenes bruk av data.

I tillegg vil ny og fremvoksende teknologi, som kunstig intelligens og virtuell virkelighet, fortsette å omdefinere slagmarken. 

Eivind Nilsen er partner i revisjon ved PwCs Oslo-kontor. Han har ansvar for telekom og mediabransjen hos oss, og har bred erfaring fra revisjon innenfor kommunikasjon, teknologi og media.

Oppsummert er det liten tvil om at vi befinner oss i en æra der evnen til å bygge og opprettholde forbrukerens tillit er i ferd med å bli en sentral differensiator.

Avtaleinngåelser mellom medie- og telekommunikasjonsbransjene er i kraftig vekst

 

Teknologi- og telekommunikasjonsaktørene er blitt bevisst verdien av innhold og relasjonsbyggingen det åpner opp for med brukerne. For selskapene er det kritisk å ha eierskap til brukeropplevelsen.

 

Ifølge rapporten finnes det 4 ulike varianter av konvergens:
  1. Innen media fordi selskapene vil konkurrere innen alle felt; 
  2. Innen tilgang fordi selskapene vil kontrollere både trådløst og fast nett (med det første som endelig vinner)
  3. Innen businessmodeller fordi virksomhetene ender opp med samme makromodell  
  4. Innen geografi fordi særlig de største aktørene går inn i de globale markedene.

 

Mens flere av de svært suksessfulle selskapene opprinnelig hadde forretnings- og inntektsmodeller som skilte seg radikalt fra hverandre, tilegner de seg i dag samme form for business-makromodell.

Ny teknologi – nye slagmarker

Innen alle segmenter i underholdnings- og mediebransjen muliggjør nå teknologi et billigere og mer personlig innhold. Kostnadseffektivitet fortsetter å være viktig, og de store tradisjonelle konglomeratene vil måtte se seg konkurrere mot utfordrere med en annen kostnadsstruktur.

Dataanalyse og innsikt blir også sentralt. Her er åtte teknologiske utviklingsfelt som alle selskaper, uavhengig av bransje, må inkludere i teknologistrategiene sine i årene som kommer.

 

Her er 8 teknologiske utviklingsfelt som alle selskaper, uavhengig av bransje, må inkludere i teknologistrategiene sine i årene som kommer:

Tillit – skiller klinten fra hveten

Evnen til å bygge og opprettholde forbrukerens tillit vil bli en stadig viktigere differensiator mellom virksomheter. Mye tyder på at selskaper med høy grad av tillit også vil være de som går seirende ut. 

Under ser du fem spørsmål det er verdt å stille i den sammenheng.

 

 

Er innholdet ditt troverdig?

Annonsører stiller spørsmål ved om innholdet annonsører annonserer mot har god kvalitet, er sikkert og passende.

Er ditt publikum de du tror?

Medier og akademiske rapporter har antydet at mange kontoer på sosiale medier er roboter.

Tar du godt vare på dine data?

Flere selskaper innen medie- og underholdningsbransjen tar stadig mer ansvar for å beskytte kredittkortnummer og persondata.

Gir dine investeringer utbytte?

Direkte måling av publikums engasjement - om et byrå leverer lovet brukergruppe til en klient - er ikke tilfredsstillende besvart.

Er din bedrift til gode for samfunnet?

Ren størrelse, rekkevidde og nytte av dagens medieplattformer reiser igjen dette filosofiske spørsmål.

Nye forretningsmodeller

 

Kleskjeder uten fysiske butikker og med rask leveringstid eller videostrømmetjenester uten reklame, som Netflix og HBO, er eksempler på tjenester som har utfordret den tradisjonelle forretnings- og inntjeningsmodellen i sine bransjer.

Mens innovasjon primært har vært snakket om i forbindelse med utvikling av produkter og tjenester, er det nå blitt et like aktuelt begrep i omtale av en virksomhets forretnings- og inntjeningsmodell.

Flere selskaper utforsker til stadighet en rekke strategier for å bygge opp nye inntektsstrømmer.

Blant disse strategiene finner vi følgende:

 

  • Å maksimere distribusjonsrekkevidden ved å profitere på eksisterende og populære merker gjennom nye kanaler og plattformer, enten gjennom egeneide eller -drevne, eller via samarbeidspartnere.

 

  • Å utvikle nye annonseprodukter.

 

  • Å oppmuntre til eksklusive medlemskap, der selskapet kan selge premium medieopplevelser og relaterte fordeler, produkter og tjenester til brukeren.

 

  • Å utvide merkevaren fra et medialt virkefelt til at mer fysiske opplevelser og produkter skaper nye inntektsstrømmer.

 

  • Aggressiv globalisering og ekspansjon til nye geografiske markeder.

Kontakt oss

Eivind Nilsen

Eivind Nilsen

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 832

Følg oss