Ledelsesrapportering som konkurransefortrinn

PwCs benchmark om ledelsesrapportering i norske økonomifunksjoner

Marianne Brusdal, Partner, Fredrik Aaslestad, Direktør & Tanya Lind, Senior Manager | August 2017

 

Denne rapporten vil gi deres økonomifunksjon konkrete tips - uansett nåværende nivå - for hvordan dere kan bli enda bedre på ledelsesrapportering.

 

Ledelsesrapportering: Potensial for over 40% tidsbesparelse

For å dele innsikt med kundene våre er det viktig for oss å forstå hva som er ledende praksis innenfor økonomistyring. Derfor gjennomfører vi benchmarkundersøkelser for å kartlegge hva som kjennetegner de beste økonomifunksjonene, og hva som skal til for å bygge et hensiktsmessig styringssystem, gode økonomiske analyser og pålitelig rapportering.

Vi har sett nærmere på hva som kjennetegner økonomifunksjoner med sterke prosesser for ledelsesrapportering. Våre undersøkelser viser at det er mulig å redusere tiden som går til ledelsesrapportering med hele 44% ved hjelp av mer effektive og automatiserte prosesser.

Ledelsesrapportering: Potensial for over 40% tidsbesparelse

Figur som viser fordeling av økonomifunksjonens ressurser

Frigjøre tid gjennom effektivisering 

De beste økonomifunksjonene har et mål om å bruke mindre enn 40 % av tilgjengelig tid og ressurser på transaksjoner og produksjon, og mer enn 60 % på analyser og beslut­ningsstøtte. Ledelsen i modne virksomheter har behov for fremoverskuende beslutningsstøtte, og dette setter krav til økt effektivitet og nye måter å jobbe på i økonomifunksjonen. Det handler om å frigjøre tid gjennom effektivisering, slik at mer tid kan dedikeres til å lage bedre beslutningsgrunnlag, som igjen skaper merverdi for virksomheten.

 

 

Vet norske virksomheter hvordan en optimal ledelsesrapportering skal se ut? Og er ledelsen bevisst på hva som er beste praksis innenfor ledelsesrapportering?

 

 

 

Beste praksis innenfor ledelsesrapportering

ikon implementering

1.  Implementering og utnyttelse av teknologi

Helautomatisk systemintegrasjon som sørger for god effektivitet, slik at datafangsten, dataflyten mellom systemer og ut til brukergrensesnittet skjer uten vesentlig menneskelig integrasjon

 

ikon kvalitet

2.  Fokus på kvalitet i dataene

Hensiktsmessige og automatiserte kontroller som sikrer kvaliteten i de rapporterte dataene

 

ikon forretningsinnsikt

3.  Forretningsinnsikt

Relevant og balansert innhold i rapportene gjennom en kontinuerlig forbedringsprosess, og gjennom en tett dialog med beslutningstakerne og forretningssiden

ikon visualisering

4.  Visualisering av data

Bruk av teknologi og visualiseringsteknikker for å presentere styringsinformasjon på en mer effektiv måte, for eksempel ved hjelp av Business Intelligence systemer

 

ikon fremdriftsrettet

5.  Fremtidsrettet beslutningsstøtte

Ledelsesrapportering inkluderer prognoser, simuleringer og forslag til tiltak for hvordan virksomheten kan skape merverdi for sine kunder og eiere

Kontakt oss

Marianne  Brusdal

Marianne Brusdal

Partner l CFO Services, PwC Norway

Tlf: 952 60 702

Fredrik Aaslestad

Fredrik Aaslestad

Direktør | Leder CFO Advisory, PwC Norway

Tlf: 952 60 498