Next Gen Study - hva er Generasjon Y+Z opptatt av?

Hvordan skal neste generasjons familiebedriftsledere oppnå sine mål

Next Gen Study 2017

Sammendrag – Next Generation Study

I 2016 publiserte PwC en rapport hvor vi kartla ambisjonene og utfordringene til neste generasjons ledere i familieeide bedrifter. I år går vi enda dypere. Nå har vi sett på hvordan disse lederne takler de utfordringene som står i veien for fremtidig suksess. Funnene våre er oppløftende.

Vi ser at neste generasjons ledere har en tydeligere visjon for selskapets fremtid, og klare ideer for hvordan de skal komme dit. De ser på evnen til innovasjon som forretningskritisk, og forstår viktigheten av digitalisering og profesjonalisering. I større grad enn sine forgjengere har de et globalt fokus, og de både ser og forstår behovet for diversifisering av produkter, markeder og måter å jobbe på. 

Viktigst av alt er likevel evnen til å peke ut en strategisk retning for selskapet. Der deres forgjengere gjerne fokuserer på kort og lang sikt, ser den neste generasjonen i tillegg verdien av å styre mot et mellomsjikt, gjerne fem eller ti år frem.

Dersom dagens ledere evner å dra nytte av neste generasjons ulike erfaringer og drive, går mange familiebedrifter lovende tider i møte.

Våre viktigste funn (på engelsk)

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakt oss

Henrik Haakestad Lervold
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
Tlf: 958 61 610
Kontakt meg

Følg oss