Eiendomsmarkedet i 2020 - gasse på eller bremse?

Økt ansvar for klima og miljø, flere samarbeid med proptech-startups og en mobilitetsrevolusjon venter eiendomsbransjen i 2020. Her er årets viktigste trender.

Elin Young, partner og leder for eiendomsteamet i PwC Deals.

- Å tenke klima og miljø er ikke lenger et valg for bransjen, sier Elin Young, partner og leder for eiendomsteamet i PwC Deals.

Trender i det europeiske eiendomsmarkedet

Hva er de store mulighetene og utfordringene i 2020? Bør man gasse på eller bremse? For 17. året på rad har PwC og Urban Land Institute kartlagt utviklingen i det europeiske eiendomsmarkedet. Her er årets nøkkelfunn.

Lav rente, høy etterspørsel 

– Aktørene i bransjen har fortsatt tro på eiendom som et attraktivt investeringsobjekt, mye takket være sentralbankenes beslutning om å holde rentene lave, sier Elin Young, partner og leder for eiendomsteamet i PwC Deals. 

Ifølge rapporten vil vi se et aktivt eiendomsmarked i Europa i 2020, til tross for politisk usikkerhet og økende byggekostnader.  

– Halvparten tror lønnsomheten vil være den samme som i fjor, mens 34 prosent tror avkastningen blir lavere. Tilgang på egenkapital og gjeld fortsetter å være god i de fleste eiendomssektorene. Unntaket er detaljhandel som fortsatt sliter i møte med online konkurranse, sier Young.

Nesten tre fjerdedeler forventer at kortsiktige renter vil holde seg på dagens nivå eller reduseres i 2020, og 59 prosent mener det samme om de lange rentene. 

– Dette er kanskje den viktigste endringen fra fjorårets undersøkelse, hvor flere uttrykte bekymring for økte renter. Samtidig forklarer det årets positive syn på neste års eiendomsmarked, sier Elin Young.

 

Nøkkelfunn fra årets rapport

Stigende byggekostnader og begrenset tilgang på «prime assets»

Omtrent to tredjedeler mener at de mest attraktive investeringseiendommene («prime assets») er overpriset.

– Dette sammenfaller med det vi hører fra både norske og utenlandske eiendomsaktører som investerer i Norge. De beste eiendommene er høyt priset, og lite tilgjengelig, og mange trekkes derfor mot eiendom med et konverterings- eller utviklingspotensiale, sier Young.

Når det gjelder eiendomsutviklerne oppgir to tredjedeler av respondentene at økte byggekostnader hadde størst innvirkning på virksomheten i 2020, som er en økning på 6 prosentpoeng fra i fjor. 

– Dette er også en bekymring i det norske eiendomsutviklingsmarkedet, i tillegg til risiko og usikkerhet knyttet til regulering (både hva man får regulert og hvor lang tid det vil ta å få det regulert), sier Young. 

der flere stiller spørsmål til tradisjonelle investeringsstrukturer og der mange ser på eiendom i en mye bredere sammenheng. Europeiske eiendomsmeglingsledere er positive til fremtidig business, men samtidig hakket mindre selvsikre enn for et år siden. Det viser PwCs rapport Emerging Trends in Real Estate 2019, som er gjennomført i samarbeid med Urban Land Institute. 

Den geopolitiske situasjonen er fortsatt en bekymring for mange, med blant annet den fortsatt uavklarte situasjonen i Storbritannia. Globale investorer er synes likevel å være mindre plaget av Brexit enn sine europeiske kolleger.

Emerging Trends in Real Estate 2019 viser en bransje på jakt etter trygg, stabil inntekt der flere stiller spørsmål til tradisjonelle investeringsstrukturer og der mange ser på eiendom i en mye bredere sammenheng.

885 respondenter fra 22 europeiske land har deltatt i undersøkelsen. Her er høydepunktene for Europa. 

 

der flere stiller spørsmål til tradisjonelle investeringsstrukturer og der mange ser på eiendom i en mye bredere sammenheng. Europeiske eiendomsmeglingsledere er positive til fremtidig business, men samtidig hakket mindre selvsikre enn for et år siden. Det viser PwCs rapport Emerging Trends in Real Estate 2019, som er gjennomført i samarbeid med Urban Land Institute. 

Den geopolitiske situasjonen er fortsatt en bekymring for mange, med blant annet den fortsatt uavklarte situasjonen i Storbritannia. Globale investorer er synes likevel å være mindre plaget av Brexit enn sine europeiske kolleger.

Emerging Trends in Real Estate 2019 viser en bransje på jakt etter trygg, stabil inntekt der flere stiller spørsmål til tradisjonelle investeringsstrukturer og der mange ser på eiendom i en mye bredere sammenheng.

885 respondenter fra 22 europeiske land har deltatt i undersøkelsen. Her er høydepunktene for Europa. 

 

Grønt vendepunkt

Klimaendringer antas å være den faktoren med størst innvirkning på eiendom de neste 30 årene. 

– Vi ser at flere bransjeledere allerede er på klima-ballen. Mange opplever økt press fra både myndigheter og samarbeidspartnere, med strengere krav til miljø. Med tilgang på grønne lån har klimaklassifiseringen av bygg også blitt økonomisk målbart i form av bedre lånebetingelser for miljøvennlige bygg. Å tenke klima og miljø er ikke lenger et valg for bransjen, sier Young. 

Nesten halvparten oppgir at risiko knyttet til klimaendringer har økt i eiendomsporteføljen, og 73 prosent forventer at risikoen vil bli enda større i løpet av de neste fem årene. På lengre sikt kan det bli utfordrende å både drifte og selge bygg med dårlig klimaavtrykk. 

– Klimaendringene har en sterk innvirkning på forvaltning av næringseiendom; 22 prosent forventer økte investeringsbehov (capex), 20 prosent forventer økte driftskostnader, og 18 prosent forventer økt risiko knyttet til at eiendom blir utdatert raskere, sier Young.

Manglende tilgang på rimelige boliger

Manglende tilgang på rimelige boliger har i årevis vært løftet frem som en stor utfordring i flere europeiske byer. En utfordring som ser ut til å vedvare; 6 av 10 er bekymret for utviklingen, og halvparten tror vi vil se en fallende kurve i årene fremover. 

– Bransjen har respondert med å allokere mer kapital i forskjellige former for utleieboliger, sier Young.

– I tillegg ser vi at myndighetene i flere land, på bynivå mer enn nasjonalt, forsøker å begrense prisutviklingen i husleiemarkedet. Så langt er det Berlin som har skapt de største overskriftene, med en plan om å fryse leienivåene i 5 år – et forslag flere av respondentene i undersøkelsen ikke virker særlig begeistret for. Flere mener det kan bidra til økt usikkerhet i markedet, sier Young. 

Et skifte innen konvertering av eiendom

Årets rapport viser også et skifte, der stadig flere velger å konvertere eiendom til boliger eller det vi gjerne kaller blandet bruk. 

– Det er interessant å se at kontoreiendom nå trekkes frem som den eiendomsklassen som er mest vanlig å konvertere. Konvertering til bolig er definitivt mest populært, men også blandet bruk, hvor blanding av bolig og økt innslag av tjenester, trekkes frem, sier Young. 

Mobilitetsrevolusjonen kommer for fullt

Mobilitet er en fremvoksende trend i eiendomsbransjen, og en det er viktig å holde øye med. Bygninger med god tilgang til offentlig kommunikasjon har alltid vært de mest verdifulle, og mobilitet er i økende grad med på å definere hvilke bygninger og distrikter som blir sett på som mest attraktive av investorer og eiendomsutviklere.

Ifølge undersøkelsen mener 92 prosent at mobilitetsløsninger bør være en integrert del av urbane utviklingsprosjekter.

– Vi ser at nye trender utfordrer etablerte prinsipper rundt byplanlegging. Med færre biler og noen steder også bilfritt sentrum, dukker det også opp nye muligheter. Hvordan kan man for eksempel best utnytte all den parkeringsplassen som etter hvert vil stå tom?, sier Young.

En voksende innovasjons- og teknologibølge

Nesten to tredjedeler oppgir at virksomheten har økt bruken av teknologi i operativ drift det siste året, og ca. 90 prosent tror trenden vil fortsette i årene fremover.

– Her er det særlig to trender som utmerker seg: en tredjedel kjøper produkter fra tredjepartsleverandører, mens en fjerdedel investerer eller samarbeider med proptech-startups. Tilgang til data om kundeatferd og behov blir enormt viktig for å bygge lojalitet, tilby merverdi og utvikle enda bedre tjenester og produkter, sier Young. 

 

Eiendomsbransjen finansierer, bygger og drifter de rommene vi bor, jobber og lever i. Sånn sett er det helt naturlig at bransjen tar en større samfunnsrolle. Særlig når det kommer til klima og infrastruktur

Eling YoungPartner og leder for eiendomsteamet i PwC Deals

Paris tar ledelsen

Emerging Trends in Real Estate Europe 2020, har rangert eiendomsmarkedene i de store europeiske byene etter samlede investerings- og utviklingsmuligheter.

- I 2020 ligger fokuset på byer som tilbyr likviditet og god infrastruktur. På topp ligger Paris, med en egen evne til å tiltrekke kapital av alle slag fra hele verden. Utbygging av metroen, og satsning på offentlig kommunikasjon i Paris trekkes frem som spesielt positivt. På topp ti finner vi en blanding av større, velprøvde markeder, der tyske byer fremdeles dominerer topplasseringene, sier Young.

Paris topper listen over Europas mest attraktive byer

Paris topper listen over Europas mest attraktive byer

 

 

2019

2020
1 Lisbon Paris
2 Berlin  Berlin
3 Dublin Frankfurt
4 Madrid  London
5 Frankfurt  Madrid
6 Amsterdam Amsterdam
7 Hamburg Munich
8 Helsinki Hamburg
9 Vienna  Barcelona
10 Munich Lisbon

 

2019 2018
1 Lisbon Berlin
2 Berlin

=Copenhagen

=Frankfurt

3 Dublin  
4 Madrid Munich
5 Frankfurt Madrid
6 Amsterdam Hamburg
7 Hamburg Dublin
8 Helsinki Stockholm
9 Vienna Luxembourg
10 Munich Amsterdam
2019 2018
1 Lisbon Berlin
2 Berlin

=Copenhagen

=Frankfurt

3 Dublin  
4 Madrid Munich
5 Frankfurt Madrid
6 Amsterdam Hamburg
7 Hamburg Dublin
8 Helsinki Stockholm
9 Vienna Luxembourg
10 Munich Amsterdam

Kontakt oss

Erik Holmén

Erik Holmén

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 403

Elin  Young

Elin Young

Partner | Leder for Deals Eiendom, PwC Norway

Tlf: 952 61 497