Eiendomsmarkedet i 2023: Venter inflasjon og nedgangstider

– 2023 blir definert av hvordan eiendomsledere oppnår langsiktig stabilitet i en verden preget av politisk og økonomisk usikkerhet, sier Elin Young, partner og ansvarlig for eiendomstransaksjoner.

For 20. året på rad har PwC og Urban Land Institute kartlagt utviklingen i det europeiske eiendomsmarkedet. 1038 respondenter fra 20 europeiske land har svart på undersøkelsen. Fjorårets optimisme er erstattet av usikkerhet knyttet til inflasjon og renter. 

Her er hovedfunnene i rapporten:

  • Sju av ti tror Europa vil gå inn i resesjon før årsskiftet. 

  • 91 % er bekymret for inflasjon i 2023, men kun 13 % er bekymret på lengre sikt (de neste 3-5 årene). 

  • 93 % av eiendomsbransjens ledere mener klima og ESG er de viktigste faktorene for suksess i markedet de neste 20 årene. 

  • 87 % mener det er viktig å påvirke sosialt i tillegg til å ha god økonomisk avkastning; det gjelder alt fra utenforskap til mangfold og inkludering. 

  • 60% av virksomhetene ønsker å bli mer mangfoldige. 

Last ned rapporten her (English, PDF, 17.1 MB)

Elin Young, partner og leder for eiendomsteamet i PwC Deals.

– Det avgjørende for eiendomsbransjen i 2023 er hvordan eiendomsledere oppnår langsiktig stabilitet i en verden preget av politisk og økonomisk usikkerhet. sier Elin Young, partner og ansvarlig for eiendom i PwC.

Sju av ti tror på resesjon

– Eiendomsmarkedets forventninger til lønnsomhet har sunket dramatisk siden i fjor. Sju av ti tror Europa vil gå inn i en nedgangsperiode innen 2023, sier Elin Young, partner og leder for eiendomsteamet i PwC Deals. Over ni av ti mener inflasjon er det største problemet i 2023. Det er bare 13% som tror at inflasjon kommer til å bli et stort problem de neste 3-5 årene. Så bekymringen er relativt kortvarig.

Ni av ti mener ESG er nøkkelen til suksess

93 prosent av lederne i eiendomsmarkedet mener klima og ESG er den viktigste faktoren for suksess i markedet de neste 20 årene. – Vi forventer at begrepet “ansvarlig kapitalisme” bare vil bli viktigere og viktigere, sier Young. Nesten like mange, 87 prosent, mener det er viktig å påvirke sosialt i tillegg til å ha god økonomisk avkastning. Det gjelder alt fra klima til mangfold og inkludering. 60% av virksomhetene ønsker å bli mer mangfoldige. Og flere eiere engasjerer seg i utfordringer som utenforskap, utrygghet og boligmangel. 

– Om man skal lykkes med ESG arbeidet, sikre effektiv risikostyring og måloppnåelse innenfor ESG så er det viktig med en tydelig og godt forankret ESG- strategi, sier Anne Kristin Huuse, PwC-partner og revisor med bransjeansvar for eiendom og boligbygging. 

Anne Kristin Huuse smiler

– Det er en klar sammenheng mellom det finansielle mulighetsrommet og ESG-satsingen til en virksomhet, sier Anne Kristin Huuse som har bransjeansvar for eiendom og boligbygging i revisjon.

London er det heteste eiendomsmarkedet i Europa

Rapporten rangerer eiendomsmarkedene i de store europeiske byene etter samlede investerings- og utviklingsmuligheter. London beholder topplasseringen fra i fjor, og Norge ligger på 30. plass (på grunn av relativt liten markedsstørrelse).

Plass i 2022 (2021 i parantes)

By

1 (1) London
2 (3) Paris
3 (2) Berlin
4 (6) Madrid
5 (5) Munich
6 (7) Amsterdam
7 (4) Frankfurt
8 (8) Hamburg
9 (9) Barcelona
10 (11) Milan
30 (28) Oslo

Kontakt oss

Elin Young

Partner | Leder for Deals Eiendom, Oslo, PwC Norway

952 61 497

Kontakt meg

Anne Kristin Huuse

Partner | Revisjon, Oslo, PwC Norway

Kontakt meg