European Private Business Survey 2019

Manglende tilgang på talent koster norsk næringsliv betydelige summer. - Det er en økende bekymring blant ledere og for mange er det et hinder for videre vekst, sier viseadministrerende direktør i PwC, Petter Vold.

Petter Vold, viseadministrerende direktør i PwC.

– Vi vil alle ha tilgang til tech-talentene. En viktig lederoppgave blir derfor å finne et godt nok svar på hvorfor de skal ønske å jobbe hos deg, sier Petter Vold, viseadministrerende direktør i PwC.

I undersøkelsen anslår PwC, at mangelen på kvalifiserte medarbeidere koster næringslivet i Europa 414 milliarder euro i tapt omsetning i året. I Norge alene koster det næringslivet ca. 26 milliarder kroner.

– Tilgang på talent er en økende bekymring hos mange ledere, og med god grunn. 1 av 2 virksomheter i Europa opplever økonomiske tap som følge av manglende tilgang på nødvendig kompetanse. Tilsvarende tall for Norge ligger på 44 prosent, sier Petter Vold, viseadministrerende direktør i PwC.

Trenger flere teknologer 

Blant de spurte i undersøkelsen, oppgir 36 prosent at mangel på kunnskap påvirker implementeringen av ny teknologi.

– Det er definitivt størst etterspørsel etter teknologer, og behovet er aller størst i industri-, energi- og helsesektoren, sier Vold.  

Mer pessimistiske til egen lønnsomhet enn tidligere

Undersøkelsen viser videre at europeiske eiere og ledere er mer pessimistiske til selskapets økonomiske fremtidsutsikter enn for bare ett år siden. 

– De aller fleste forventer fortsatt økte inntekter for kommende år. Gjengangeren er likevel at man har lavere forventninger til økonomisk gevinst sammenlignet med i fjor, sier Vold.

Mange har fremdeles en snever og teknisk forståelse av digitaliseringsbegrepet

– De aller fleste er enige om at vellykket digitalisering blir avgjørende for selskapets videre suksess. Men altfor mange ser på digitalisering som en teknisk løsning for å håndtere spesifikke områder. Den store fordelen ved digitalisering kommer derimot først når man evner å se det som en helhetlig strategi for å omstille et helt selskap, sier Vold.

Han mener norske toppledere er nødt til å øke bevisstheten om helt essensiell teknologi, og få en bedre forståelse for omfanget av endringene som kreves.

Undervurderer behovet for finansiell investering i digitale løsninger

Blant det totale utvalget, svarer 58 prosent at de planlegger å allokere mindre enn 3 prosent av totale investeringer til digitalisering over de neste fem årene. Det mener Vold er for lite. 

– Å investere nok, både i ny kompetanse og i nye digitale løsninger, er helt kritisk for videre vekst og utvikling.

Blant virksomhetene i Europa, velger 3 av 4 å finansiere digitalisering med interne midler.

– I perioder med redusert lønnsomhet er det risiko for at selskapenes interne prioriteringer endres og en konsekvens kan således bli at viktige digitaliseringsprosjekter blir satt på hold. Vi forventer at flere vil se på mulighetene for alternative finansieringskilder for å opprettholde investeringsnivået på teknologi- og digitaliseringsområdet, sier Vold.

 

Om undersøkelsen:

Mellom februar og april 2019 har PwC snakket med 50 norske eiere og eksterne ledere i privateide selskaper med en omsetning på minst € 10m. Felles for selskapene er at et familieeid investeringsselskap har en betydelig eierandel, som blant annet gjelder en rekke av de største børsnoterte selskapene i Oslo. Hovedfokuset for årets undersøkelse er «digital transformasjon», inkludert teknologisk modenhet, tilgang til talent og finansieringskilder for digitalisering.

 

Er du godt nok forberedt på digital transformasjon?

For å forberede seg på digital transformasjon, mener Vold at eiere og ledere bør se nærmere på tre hovedområder:

  • Styrets sammensetning: Transformasjon starter i toppen av organisasjonen. Har styret riktig miks av ferdigheter og kompetanse?

  • Tilgang på kritisk kompetanse: Manglende kompetanse gjør at mange holdes tilbake i den digitale utviklingen. Hvordan skal du sikre tilgang på talent i årene fremover?

  • Finansiering: I tider med strammere budsjetter kan det være nødvendig å undersøke alternative måter å finansiere investeringer på. Investerer du nok? Og henter du finansieringsmidler fra riktige kilder?

 

 

Utforsk tallene

 

Explore the data. Select a country to explore the findings.

Western Europe

0%

0%

0%

0%

 

 

Kontakt oss

Petter Vold

Petter Vold

Viseadm. dir. | Partner, leder for Advisory & Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 605

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway