AI er den største kommersielle muligheten i dagens skiftende økonomi

Kunstig intelligens (AI) vil øke BNP med 14% globalt frem mot 2030.

Her er bransjevinnerne

 

Ifølge PwCs AI Impact Index har bilindustrien, finans- og helsesektoren størst potensial for produktforbedring og disrupsjon.

 

AI gir enorme kommersielle muligheter

Frem mot 2030 er det estimert at BNP vil kunne øke med hele 14 % globalt som følge av den nye teknologien, tilsvarende 15.7 billioner dollar - en økonomisk gevinst som gjør AI til den største kommersielle muligheten i dagens raskt skiftende økonomi.

PwCs rapport “What’s the real value of AI for your business and how can you capitalise?” ser på hvilke reelle muligheter og trusler AI-teknologi vil utgjøre for åtte kommersielle sektorer over hele verden.

Gjennom PwCs AI Impact Index har vi kartlagt hvor på modenhetsskalaen den enkelte bransje/sektor befinner seg i dag, samt den potensielle påvirkningen fra AI i årene frem mot 2030.   

 

Et digitalt mulighetsrom som stadig vokser seg større

Bruken av AI befinner seg fremdeles på et svært tidlig utviklingsstadium. Det er likevel stor variasjon i markeder, sektorer og bedrifter, der adopsjonen av AI er betydelig mer avansert hos enkelte.

Fra et makroøkonomisk synspunkt utelukkes det ikke at fremvoksende markeder vil kunne ta igjen, og i noen tilfeller gå forbi, mer etablert virksomhet. Det er heller ikke utenkelig at små oppstartsbedrifter vil kunne bli markedsledende i løpet av få år. Hastigheten i endringene er nettopp det som gjør AI-teknologien så spennende og truende.

 

I hvilke sektorer ser vi størst potensial?

På sektornivå ser man størst potensial for produktforbedring og disrupsjon i bilindustrien, finans- og helsesektoren.

 

Hvordan kan du realisere mulighetene?

I den strategiske evalueringen bør dere gjøre en skanning av den teknologiske utviklingen i sektoren. Hvordan ser konkurransebilde ut? Hvor raskt vil utviklingen skje, og hvordan bør du reagere?

Et naturlig neste steg er å identifisere hvilke trusler automatisering og andre AI-teknikker kan utgjøre for egen virksomhet. Hvilke trusler ser dere i dag, og hva kan være potensielle utfordringer i fremtiden?

Hvordan kan ulike AI-løsninger hjelpe deg med å levere på virksomhetens forretningsmål? Hvor villig og beredt er dere på endring? Ønsker du å være en tidlig adopter eller en etterfølger? Er ditt strategiske mål for AI å endre virksomheten eller hele sektoren?

AI gir en unik mulighet til å forbedre kvalitet, konsistens og tidsbesparelser. For å utnytte potensiale i AI-teknologi er det likevel viktig å sørge for å ha de nødvendige støtteverktøyene som kreves.

I den strategiske planleggingen bør dere også gjennomføre en kostnads- og nytteanalyse av de forbedringene som iverksettes. Kartlegg hvilke prosesser som skal automatiseres, og hva som er potensiale for nærtidsbesparelser. I tillegg bør det gjøres en vurdering av hvordan dere best mulig kan utnytte ny data fremover.

Mange kvier seg for å investere i AI på grunn av økonomiske årsaker. Vår analyse tyder derimot på at kostnadene vil falle i løpet av de neste ti årene, i takt med at teknologien blir mer utbredt. Utviklingen vil over tid gå mot en gratis-modell for enkle aktiviteter, og en premium-modell for virksomhetsdifferensierende tjenester.

Mens selve aktiveringsteknologien sannsynligvis vil kommersialiseres, vil dataforsyningen og hvordan data utnyttes i større grad utgjøre den egentlige verdien for virksomheten. Derfor vil det også være en fordel å allerede nå bygge opp en datadrevet kultur som blander intuisjon og analytisk innsikt med fokus på praktiske og virkningsfulle beslutninger på alle nivåer.

Etterspørselen etter datavitenskapsfolk, robotteknikere og andre tekniske spesialister er økende. PwC har intervjuet flere regionale ledere, der samtlige melder om at denne type kompetanse er en mangelvare. Som leder gjør du derfor lurt i å iverksette en langsiktig trening og utvikling av ansatte for å dekke nye behov. Det er viktig å forberede seg på en hybrid arbeidsstyrke der AI og mennesker arbeider side om side.

Eksempelvis vil ferdigheter som kreativitet, lederskap og emosjonell intelligens fortsatt være viktig for virksomheten, og noe AI-teknologi ikke vil kunne løse alene.

Den store utfordringen vil være å sikre at du har de riktige systemene på plass, samtidig som du finner klare og tydelige roller til hvordan dine ansatte skal passe inn i den nye forretningsmodellen.

 

Ville du uten å blunke lagt ansvaret for eget liv i hendene til en AI-maskin? Ikke alle vil være like komfortable med risikoen ved autonome kjøretøy.

Selv om AI først og fremst byr på muligheter, er det ikke til å stikke under en stol at det også finnes flere risikoelementer ved bruk av denne type teknologi. Manipulasjon og brudd på personvern er andre eksempler. Tillit og åpenhet er kritisk. Før du implementerer AI, bør du derfor stille deg følgende spørsmål:

  • Har du vurdert de samfunnsmessige og etiske implikasjonene?
  • Hvordan kan du bygge interessenttillit i løsningen?
  • Hvordan kan du lage en AI-logikk som også mannen i gata kan forstå?
  • Hvordan kan du bygge en AI-løsning som er upartisk og gjennomsiktig?

Ulike former for AI:

  

Hvilke regioner vil ha størst utbytte?

PwCs analyse viser at regionene Kina og Nord-Amerika vil få størst økonomisk utbytte som følge av AI de neste åtte årene.

De økonomiske gevinstene fra AI vil primært hentes fra en økning i:

  • produktivitetsgevinster fra bedrifter som automatiserer arbeidsprosesser (inkludert bruk av roboter og autonome kjøretøyer).
  • produktivitetsgevinster fra bedrifter som øker eksisterende arbeidskraft ved hjelp av AI-teknologi (assistert og utvidet intelligens).
  • forbrukeres etterspørsel som følge av skreddersydde produkter og tjenester, samt produkter/tjenester med høyere kvalitet.

Kontakt oss

Torkil Hindberg

Torkil Hindberg

Partner | Risk Advisory Services, PwC Norway

Tlf: 952 60 567

Følg oss