European Single Electronic Format (“ESEF”) - implementering i Norge fra 2021

ESEF - European Single Electronic Format

Fra og med 1. januar 2020 må alle børsnoterte foretak i EU utarbeide sine årsrapporter ved bruk av et felles elektronisk format - ESEF (European Single Electronic Format). Formålet er å øke tilgjengeligheten og sammenlignbarheten av finansiell informasjon innen EU på tvers av landegrenser og språk.

Krav til elektronisk rapporteringsformat er nå innarbeidet i norsk lov. Selve reguleringen i Norge vil  skje i en forskrift som får anvendelse på årsrapporter som inneholder årsregnskap for regnskapsår som startet 1. januar 2021. Oppstillingene over resultat, balanse, kontantstrøm og egenkapital i konsernregnskapet for 2021 skal merkes. Noter skal merkes fra og med regnskapsåret 2022. 

Den elektroniske merkingen av konsernregnskapet skal kontrolleres av selskapets revisor. 

I Norge vil selskaper som har aksjer eller obligasjoner notert på Oslo Børs hovedliste eller Euronext Expand bli omfattet av de nye reglene, med enkelte unntak. 

Erfaring fra selskaper som allerede har tatt i bruk rapportering i et elektronisk format, tilsier at det er effektivt å starte tidlig med å  etablere en prosjektplan som involverer både interne og eksterne aktører. Vi anbefaler også at man ser elektronisk rapportering i sammenheng med andre effektiviserings- og kvalitetssikringstiltak av rapporteringsprosessen i selskapet.

PwC kan bistå med blant annet:

  • Etablering av prosjektplan og hvordan elektronisk rapportering kan være med å effektivisere selskapets rapportering.
  • Merking av ditt IFRS-regnskap.
  • Hjelp til systemvalg og valg av modell for håndtering av elektronisk rapportering (“in-house” eller eksternt).
Bilde av Fredrik Melle, Direktør PwC

Ingar André Meling, Direktør PwC og Fredrik Melle, Direktør PwC

Kontakt oss

Torkil Hindberg

Torkil Hindberg

Partner | Risk Advisory Services, PwC Norway

Tlf: 952 60 567

Owen Lewis

Owen Lewis

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 209