Styreboken 2017

Boken gir en oversikt over regelverk og rapportering samt praktiske tips som kan være nyttige i en styremedlems hverdag.

 

Dette er den 9. utgaven av Styreboken, og formålet med boken er uendret. Vi ønsker å gi deg en overordnet oversikt over eksisterende og nye rammebetingelser for styrearbeid.

 

Styrets oppgaver og ansvar blir utfordret i tider som nå. Vi ser en rask utvikling med digitalisering. Forretningsmodeller blir utfordret, og vi får nye måter å jobbe på. Hendelser som politisk ustabilitet, terrorhandlinger, korrupsjonssiktelser og vaklende tillit til ledere øker viktigheten av godt styrearbeid.

Å tilpasse styrets fokusområder til den situasjonen selskaper er i krever kompetanse og erfaring. Det å gjøre det rette i enhver situasjon, stiller i tillegg krav til personlig integritet og styrke. Et styre må ha evnen til å se nye utfordringer som følge av eksempelvis globale trender, samfunnsutvikling, markedstrender, konkurransebildet, økonomi og ikke minst utvikling i teknologi. Vi håper boken faller i smak og blir brukt flittig gjennom året.

Rita Granlund
Partner

Rita Granlund, partner PwC

Kontakt oss

Rita Granlund

Rita Granlund

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 237

Følg oss