Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Valgkomitéboken - En veileder til gode styrevalg

 

Samfunnet er i raskere endring enn noen gang. Digitalisering rokker ved etablerte markedsmønstre og utfordrer forretningsmodellen for en rekke foretak. Vi ser nye risikomomenter som cybertrusler, disrupsjon og virtuelle valutaer. Verdensbildet er i endring med politisk ustabilitet, terrorhandlinger, korrupsjonssiktelser og eksempler på manglende tillit til ledelse og styrer. Dessuten har vår tids industrielle utvikling, globalisering, konsum og forbruk gitt verden betydelige bærekraftsutfordringer.

 

Med dette bakteppet blir styrets kompetanse, oppgaver og ansvar utfordret, og det å inneha et styreverv blir stadig mer tids- og arbeidskrevende. Myndigheter møter utviklingen med økt regulering, og stiller krav til hvordan styrer skal settes sammen, blant annet gjennom krav om representasjon av begge kjønn i styret og krav til kompetanse og uavhengighet blant revisjonsutvalgets medlemmer. I vår publikasjon Styreboken 2018 gir vi veiledning innenfor en rekke områder som er særlig aktuelle for styremedlemmer

Styrets sammensetning er avgjørende for hvor godt et styre fungerer og utfører sine oppgaver. Å komponere et velfungerende styre krever en grundig prosess, det handler om sette sammen et team med riktig erfaring, kunnskap, kapasitet, personlig egenskaper, evne til samhandling og å kunne tenke nytt. Mange selskaper har etterhvert etablert  valgkomitéen med ansvar for prosessen med å nominere medlemmer til styret. Hovedoppgaven er å forstå styrets behov og bidra til et godt sammensatt styre som kan ivareta selskapets og aksjonærenes interesse. Forslaget fra valgkomitéen legges frem for selskapets generalforsamling. Vår veileder gir innspill til hvordan valgkomitéen kan utføre sine oppgaver. Veilederen er skrevet med utgangspunkt i valgkomitearbeid for større aksjeselskaper, men er også relevant for offentlig eide foretak og andre organisasjoner.

Styreboken 2018, valgkomitéen

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Partner | Leder fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062

Magnus Young

Magnus Young

Senior Manager i Risk og leder for Bærekraft 100, PwC Norway

Tlf: 952 60 531