Styrebøkene 2019

Styrets rolle

Styrets rolle og oppgaver følger av aksjelovene, og vi innleder som tidligere år Styreboken med dette. I tillegg gir vi en overordnet oppdatering på nye lover og regler som for mange foretak vil medføre nye punkter på styrets agenda. Dette gjelder spesielt ny revisorlov, ny personvernlovgivning og ikke minst nye skatteregler.

Nye og komplekse regnskapsregler for IFRS-rapporterende, både for 2018 og 2019, vil kunne få vesentlig betydning for selskapets eksterne rapportering.

Styrearbeidet er i utvikling

Omfanget av styrearbeidet, og måten å jobbe på for et styre, er i utvikling, blant annet på grunn av utvikling i teknologi, cyber-trusler og nye forretningsmodeller. Å forstå trusler, muligheter og fremtidsutsikter er viktig. Menneskene i bedriftene er fortsatt den viktigste ressursen. Å sikre tilgang til de beste talentene, i kombinasjon med å beholde og utvikle erfaring og forretningsforståelse, er fortsatt en nøkkel til suksess.

De siste årene er krav og forventninger til foretakenes holdninger og tiltak innenfor samfunnsansvar økt betydelig. Bevisstheten innenfor områder som miljø, samfunnsansvar og det å drive en bærekraftig virksomhet er vesentlig endret. Summen av rask endring, nye lover og et sterkere fokus på å bidra til et bærekraftig samfunn, stiller store krav til styre og ledelse.

Styreboken 2019 er den ellevte i rekken. I år har vi i tillegg utarbeidet en forkortet versjon mer tilpasset SMB: “Styreboken 2019 for SMB”. Vi har også oversatt enkelte kapitler i Styreboken 2019 til engelsk.

Vi ønsker med disse publikasjonene å gi en overordnet oversikt over noen rammebetingelser for styrearbeid. 

 

Les Styreboken 2019 her!

 

Flere versjoner av Styreboken: 

Ønsker du å laste ned pdf-versjonen for 2019? Klikk her

Read the English edition of A guide for director in Norwegian companies 2019

Last ned Styreboken 2019 for SMB (pdf)

Styreportalen med Styreboken for 2020

 

 

Rita Granlund, Partner

Rita Granlund, Partner

Ønsker du en papirversjon av Styreboken 2019 eller Styreboken SMB, kontakt oss på 02316 (+47 952 60 000)

Tidligere utgaver av styreboken

{{filterContent.facetedTitle}}


Følg oss