PwC-guiden 2020

Målet med PwC-guiden er å gi styrer og ledere i små og mellomstore bedrifter et enkelt oppslagsverk og verktøy for å sikre en god fremtid.

PwC-guiden 2020 til hjelp for styrer og ledere i små og mellomstore bedrifter

Målet med PwC-guiden er å gi styrer og ledere i små og mellomstore bedrifter et enkelt oppslagsverk og verktøy for å sikre en god fremtid.

  • Denne guiden er ment som konkret hjelp for styrer og ledere i små og mellomstore bedrifter
  • Her får man konkret veiledning til hvordan man skal arbeide for å sikre bedriften en god fremtid
  • Vi har også laget en del artikler som omtaler områder som vi mener er aktuelle inspirasjonskilder til utvidet innsats for styrer og ledere i små og mellomstore bedrifter (datakriminalitet, finansiering og likviditet, fremtidens økonomifunksjon mm)

Innhold

  • Styrets rolle og ansvar
  • Styring og kontroll
  • Årsregnskap/økonomi
  • Utvalgte temaer
  • Sentrale regelendringer

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 062