100 milliarder i krisefond til næringslivet

Få oversikt over den kortsiktige likviditetssituasjonen, og hvordan ulike scenarier for COVID-19 vil påvirke den økonomiske situasjonen for din virksomhet.

COVID-19 har snudd de kortsiktige fremtidsutsiktene på hodet for mange virksomheter. Ansatte blir permittert, reisevirksomhet begrenses og de fleste utsetter større innkjøp/investeringer i det korte bildet.

På kort sikt blir det viktig å ta realitetene inn over seg og forstå konsekvensene for ditt selskap. Faktabaserte og realistiske prognoser vil danne grunnlaget for viktige grep tidlig. På den måten bidrar du til å minimere de økonomiske skadevirkningene for ditt selskap og opprettholde forretningen gjennom de nærmeste ukene og månedene, samtidig som du øker sannsynligheten for å kvalifisere til finansiering under Statens varslede låne- og garantiordninger. 

 

To ordninger for næringslivet har blitt skissert: 

  1. En statlig lånegaranti for banklån, særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Kriserammede bedrifter skal dermed lettere skaffe seg likviditeten de trenger for å komme gjennom krisen. Ordningen gjelder for nye lån til bedrifter som bankene vurderer til å være lønnsom på sikt. I første omgang skal den ha en ramme på 50 milliarder kroner, som kan bli økt om det er behov for det.
  2. Regjeringen foreslår å gjenopprette Statens obligasjonsfond. Tiltaket skal gi økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet som er relevant for større selskaper. Fondet skal ha en ramme på inntil 50 milliarder kroner, og forvaltes av Folketrygdfondet.

Forslaget skal legges frem for Stortinget så snart som mulig, sannsynligvis mot slutten av denne uken. 

 

Dette er det du kan gjøre:

  • Utvikle en dynamisk rullerende kontantstrømprognose fra uke til uke.
  • Bruk modellen til å modellere ulike scenarier og tiltak
  • Identifiser eventuelle udekkede finansieringsbehov for de mest sannsynlige scenariene og og engasjér aksjonærer og banker på et tidlig tidspunkt. 
  • Sørg for å ta kontroll på betalingsprosessen (f.eks. autorisasjonsgrenser, godkjenningsprosesser.)
  • Utarbeid en liste over viktige leverandører og kritiske betalinger for å sikre driftskontinuitet. 
  • Gjør tiltak for å forbedre kontantstrømmen på kort sikt. Tiltakene kan inkludere permittering av ansatte, kutt i driftskostnader, reforhandling av leieavtaler og kansellering av eksisterende innkjøpsordre.
  • Når du har fått kontroll på likviditetsbehovet og de kortsiktige tiltakene; revidere forutsetningene i virksomhetens forretningsplan på lengre sikt for å maksimere muligheten for ytterligere finansiering fra banker og "krisepakken" fra Staten.  

 

Vi bistår selskaper med kortsiktig likviditetsmodellering, kvantifisering av kapitalbehov og reviderte planer for økonomisk bærekraft og lønnsomhet på lengre sikt. Dette vil kunne forenkle bankenes behandling av lånesøknader og øke sannsynligheten vesentlig for at virksomheter vil få tilsagn om ytterligere finansiering i den krevende tiden som står foran oss. Ved spørsmål om likviditetsstyring, prognoser eller lånefinansiering som følge av COVID-19 ta kontakt.

Kontakt oss

Per Christian Wollebæk

Per Christian Wollebæk

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 318

Ole Christian Skjaker

Ole Christian Skjaker

Partner, PwC Norway

Tlf: 965 03 666