22 tips til gründere

Det er høy fart og gründerenergi hos vekstkometene i norsk næringsliv.

Men den «grå kunnskapen» som følger med oppstartslivet, er en undervurdert suksessfaktor.

 

Veien fra idé til vellykket bedrift kan være både tung og lang. Vi gir deg tipsene for å lykkes som gründer.

 

For å lykkes kreves både jernvilje, gjennomføringsevne, teft og en god dose flaks.

I tillegg kreves en del «grå kunnskap» som ikke nødvendigvis ligger nærmest gründerhjertet:

Stikkord er regnskap, aksjonæravtaler, budsjetter, paragrafer og bokføring. Essensielle ting som må håndteres godt.

Hos oss i PwC finner du noen av Norges mest erfarne rådgivere for startups. Vi kjenner godt til utfordringene som bedrifter møter på veien fra startup til suksess. Og ikke minst hvor viktige de er og hvordan de kan løses.

For å lykkes kreves det også en del «grå kunnskap» som ikke nødvendigvis ligger nærmest gründerhjertet.

Jone Bauge, Partner i PwC
loading-player

Playback of this video is not currently available

Vi har samlet tipsene i en superrask filmsnutt. Den har du tid til! 


 

Våre beste råd til norske gründere:

Nummer en

Finn et dugelig case

Start med en forretningsplan (business case) med strategi for forretningsmodell, marked, konkurransesituasjon og ekspansjon. Dette er også en viktig del av arbeidet når du skal ut og skaffe investorer, søke lån eller støtte til oppstart.

Nummer to

Forstå hvem som betaler

Du må forstå din egen inntektsmodell. Kort sagt: Hvem skal betale hva, hvordan og hvorfor.

Nummer tre

Bestem deg: AS, ENK eller DA?

Valg av selskapsform er viktig, og med valget følger en rekke krav for de ulike selskapsformene. All den tid man velger å etablere et aksjeselskap blir spørsmålet om man skal eie aksjer direkte eller via holdingselskap, noe som vil ha skattemessig betydning for eierne.

Nummer fire

 Skaff deg tall

Gjør nøkkeltallene dine lett tilgjengelige. Utvikle kortsiktige og målbare målsetninger som kan følges tett. Du bør fokusere på faktorer som er viktige for selskapets overlevelse og utvikling. Dette er et viktig hjelpemiddel som også er interessant for investorer.

Nummer fem

Ta vare på aksjonærene

Pass på at dere har en god aksjonæravtale. Og at tiltredelse til denne eller inngåelse av tilpasset aksjonæravtale gjøres til vilkår for investering fra nye investorer. Nyttige tips om aksjonæravtaler kan du lese her

Nummer seks

Beskytt idéen

Er det selskapet eller gründeren som eier forretningsidéen? Alle vurderinger knyttet til intellektuell eiendom og patenter, bør du ta med en som kjenner lovverket internasjonalt. 

Nummer syv

Skaff penger

Hvordan skal du finansiere selskapet? Her er det flere alternativer, som lån og gaver, men også offentlige tilskudd, crowdfunding og investorfinansiering kan være aktuelt å se på.

Nummer åtte

Lær deg loven

Du bør allerede ha sjekket ut hvilke lover og regler som angår virksomheten din. Uavhengig av selskapsform finnes en haug regulatoriske krav, som godkjennelse av årsregnskap, innsendelse av skattemelding, mva-rapportering og mye annet. 
Mer om MVA og skattespørsmål kan du lese her!  

Nummer ni

Sjekk tillatelser

Formidler du varer eller tjenester på internett? Det kan reise en rekke juridiske spørsmål om alt fra offentlige tillatelser, til kunderettigheter og håndtering av personopplysninger.

 

Nummer ti

Hysj-hysj

Skal du i møte hvor du kommer til å dele forretningshemmeligheter? Sørg for at motparten har signert konfidensialitetsavtale (NDA) før dere starter.

Nummer elleve

Hold styr på innbetalinger

Likviditetsstyring er en viktig nøkkel for suksess. Et godt utarbeidet likviditetsbudsjett gir en oversikt over selskapets planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode.

Nummer tolv

Vær et rutinemenneske

Løpende bokføring er viktig. Bokføringsplikten omfatter dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Selv om du ikke er bokføringspliktig, må du dokumentere alle inntekter og kostnader, og oppbevare all dokumentasjon.

 

... og her er 10 ting du BØR ha på plass

Nummer en

Skill jobb og privat

Ha en bevisst holdning til skillet mellom din private økonomi og selskapets økonomi, for eksempel har aksjeloven regler om kapitalisering av selskap og uttak av midler fra selskapet.

Nummer to

Avtal på forhånd

Hvis dere er flere sammen, bør dere ha avtalt på forhånd hvordan kontakten med mulige nye investorer skal håndteres og hvilke krav som skal gjelde for at dere skal ta inn nye investorer eller selge selskapet.

Nummer tre

Sjekk klausuler

Det kan være nyttig at aksjonærene i selskapet inngår en konkurranseklausul, men pass på at denne er nøye gjennomtenkt og ikke for eksempel hindrer dere fra å ta arbeid ved siden av som kan være nødvendig i en oppstartsfase.

 

Nummer fire

Skriftlig ruler

Sørg for skriftlige arbeidsavtaler, med blant annet konkurranseklausul og regulering av eierskap til det som skapes i selskapet av de ansatte.

Nummer fem

Tenk konsekvenser

Aksjeprogram eller opsjoner for ansatte må vedtas på riktig måte av styret eller generalforsamlingen i selskapet. I tillegg må det foreligge skriftlige avtaler med de ansatte, hvor det gis tydelige regler om hva som skal skje med aksjer og opsjoner hvis den ansatte slutter. Vær oppmerksom på at valg av struktur for ordningen kan ha skattemessige konsekvenser både for selskapet og de ansatte.

Nummer seks

Skatteplikt i andre land

Vær bevisst på at varelager, bruk av agenter m.v. i utlandet kan utløse skatteplikt i det aktuelle landet.

Nummer syv

Skaff gode rutiner

Det er bra å utarbeide gode rutiner for kontorarbeid og regnskapsføring fra starten av. Faste dokumentmaler kan spare dere for tid og penger.

Nummer åtte

Skaff bistand

Skaff dere oversikt over bistand du kan få i prosessen med å starte et eget selskap. Norske myndigheter har fokus på etablering av nye virksomheter, og det finnes mange tilgjengelige virkemidler for å bistå dere i denne prosessen.

Nummer ni

Tegn forsikringer

Som selvstendig næringsdrivende er både du og selskapet mer sårbart ved sykdom. Planlegging og tegning av relevant forsikring kan ruste deg bedre.

Nummer ti

Tilpass for vekst

Rask vekst er positivt for verdivurderingen av ditt selskap, men det medfører også et behov for kontroller, prosesser og systemer som er tilpasset et selskap i vekst.

Kontakt oss

Jone Bauge
Partner, PwC Norway
Tlf: 952 60 732
Kontakt meg

Trine Agathe Lorentzen
Advokat | Partner, PwC Norway
Tlf: 952 60 115
Kontakt meg

Følg oss