Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

AI inntar det norske arbeidsmarkedet

Men hvem er mest utsatt for automatisering?

Innen 2035 vil automatisering påvirke 4 av 10 arbeidsstillinger i Norge.

 

Vi har analysert over 200 000 arbeidsplasser i 29 land for å utforske de økonomiske fordelene og potensielle utfordringene som er forbundet med automatisering.

 

AI vil både gi og ta jobber

Potensialet i AI, robotteknologi og andre former for smart automatisering er enormt. Økonomisk er det estimert at automatisering vil bidra med $ 15 billioner til global BNP innen 2030. Automatisering vil generere etterspørsel etter nye type jobber og ferdigheter, men også utfordre og erstatte eksisterende.

 

En gradvis overgang

Overgangen mot et mer automatisert samfunn vil gå i bølger. Den første bølgen antas å vare frem til tidlig 2020.  Påvirkningen være størst innenfor algoritmer. Svært få jobber vil bli erstattet som følge av utviklingen. Når neste bølge trer i kraft vil flere jobber kunne erstattes. Fokuset i bølge to ligger nemlig på forstørrelse. Her vil teknologiene som er utviklet i bølge en kunne rulles ut i større skala.

Siste bølge av automatiseringen varer til midten av 2030-tallet. Det forventes at opptil 30% av dagens manuelle jobber vil være automatiserte.

 

Menn mest utsatt på lang sikt

Ifølge prognosene vil kvinner bli mest berørt av automatisering i løpet av det neste tiåret, da en høy andel kvinner er representert i administrative funksjoner. På lengre sikt vil derimot menn være mest utsatt. Dette skyldes at autonome kjøretøy og andre maskiner vil erstatte flere av dagens manuelle oppgaver, men at utviklingen på dette området vil ta lengre tid.

 

Tempoet i utviklingen varierer fra bransje til bransje

På kort sikt vil finanssektoren være særlig sårbar for automatisering, der algoritmer kan føre til raskere og mer effektiv analyse og vurdering. På lengre sikt kan utviklingen av autonome kjøretøy imidlertid bety at de største effektene ses i transportsektoren.

Helseområdet antas å i mindre grad bli påvirket av automatisering, mye grunnet behovet for menneskelige vurderinger. AI og roboter vil definitivt ha en viktig rolle i helsevesenet, men i nært samarbeid med menneskelige leger og sykepleiere. Det samme vil være tilfellet i utdanningssektoren.

 

Hvem blir mest påvirket av AI?

Source: PwC estimates based on OECD PIAAC data (median values for 29 countries)

Source: PwC estimates based on OECD PIAAC data (median values for 29 countries)

Source: PwC estimates based on OECD PIAAC data (median values for 29 countries)

Kontakt oss

Torkil Hindberg

Torkil Hindberg

Partner | Risk Advisory Services, PwC Norway

Tlf: 952 60 567