Hvordan COVID-19 påvirker likviditeten til din virksomhet

Få oversikt over kortsiktige likviditetssituasjonen og hvordan ulike scenarier for COVID-19 vil påvirke den økonomiske situasjonen for ditt selskap

Få oversikt over kortsiktige likviditetssituasjonen og hvordan ulike scenarioer for COVID-19 vil påvirke den økonomiske situasjonen for ditt selskap

COVID-19 har snudd de kortsiktige fremtidsutsiktene på hodet for mange selskaper. Ansatte blir permittert, reisevirksomhet begrenses og de fleste utsetter større innkjøp/investeringer i det korte bildet.

På kort sikt blir det viktig å ta realitetene inn over seg og forstå konsekvensene for ditt selskap. Faktabaserte og realistiske prognoser vil danne grunnlaget for viktige grep tidlig. På den måten bidrar du til å minimere de økonomiske skadevirkningene for ditt selskap og opprettholde forretningen gjennom de nærmeste ukene og månedene. 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? 

Vanlige utfordringer og bekymringer

Kontantstrømprognoser og innkjøp

 • Usikker kontantposisjon og kontantstrøms- prognoser, inkludert valutaeffekter.
 • Beredskapsplaner og “hva om” scenarier for å modellere effekter (f.eks. kontantbehov, endringer i kundebehov, svikt i varestrøm etc.).
 • Kan ikke vurdere alternativer som utsettelse av eksisterende bestillinger etc.

FX-usikkerhet

 • Likviditets- eller FX-styringsverktøy blir utilgjengelige.
 • FX-risiko forårsaket av endringer i varestrømmer.
 • Svar på forespørsler fra andre finansielle interessenter hvor ekstra likviditet søkes. 

Innkreving av utestående

 • Kontantkontroll må styrkes for å speile at «business as usual» ikke lenger gjelder (f.eks. sikre kundebetaling i tide).
 • Krevende diskusjoner med kunder som har likviditetsproblemer eller er økonomisk ustabile. 

Betalingskontroll og overvåking

 • Fragmentert salgs-, produksjons- og kostnadsplanlegging - krevende å vurdere etterspørsel med justering av produksjonsplaner og innkjøp. 
 • Uklart hvilke leverandører som skal prioriteres for å fortsette din operative leveranse


Dette kan du gjøre

 • Utvikle en dynamisk rullerende 13-ukers kontantstrømprognose (“STCF”).

 • Bruke STCF til å modellere ulike scenarier og tiltak.

 • Identifiser finansieringsbehov og engasjér aksjonær(er) og bank(er). 

 • Gjennomgå gjeldende kontantbeholdning og FX rapporteringsprosesser og kontroller (f.eks. autorisasjonsgrenser, godkjenningsprosesser).

 • Utarbeide en liste over viktige leverandører og kritiske betalinger for å sikre driftskontinuitet. 

 • Evaluer kontantforberedende tiltak, inkludert eksisterende innkjøpsordre for å vurdere muligheten til å kansellere eller utsette. 

 • Utvikle en klar kommunikasjonsplan til eksterne interessenter for å besvare eventuelle spørsmål.

 • Identifiser områder med potensiale for redusert arbeidskapital og etablér initiativer for å raskt konvertere dette til kontanter. 

 • Identifiser eiendeler som kan realiseres for å tilføre kortsiktig likviditet. 


Vi kan hjelpe deg med

Oversikt over kontantstrøm og innkjøp

Vi har utviklet og implementert kontantstrømsrapportering og innkjøpskontroller for mange selskaper. Samtidig bistår vi kunder med å modellere ulike driftsscenarioer.  

Støtte for innkreving av utestående

Vi kan bidra med å få inn betydelige summer ved å raskt etablere et team bestående av PwC + klient som vurderer beste måte å håndtere hver enkelt utestående og deretter handler. 

Modellering av kontantstrømprognoser

Vi har bred erfaring fra oppbygging av kortsiktige kontantstrømsprognoser.

Håndtere FX usikkerhet

Vi hjelper kundene å håndtere usikkerhet knyttet til kontantstrømmer i utenlandsk valuta, KPI-er og derivater, identifisere muligheter for reduksjon av posisjonering. 

Betalingskontroll og overvåking

Vi har utformet et rammeverk for å kontrollere flyten av utgående betalinger. 

Kontakt oss

Per Christian Wollebæk

Per Christian Wollebæk

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 318

Sturle Døsen

Sturle Døsen

Partner | Leder for Deals, PwC Norway

Tlf: 952 61 276

Ole Christian Skjaker

Ole Christian Skjaker

Partner, PwC Norway

Tlf: 965 03 666