Covid-19: Et kvantesprang for digitalisering og fleksible arbeidsformer

10/09/20

Leder som jobber hjemmefra under koronapandemien.

Bruk av hjemmekontor og digitale løsninger har bidratt til at ledere har fått større tillit til sine ansatte.

I PwCs CEO Panel Survey har 699 toppledere over hele verden blitt spurt om hvordan koronapandemien har påvirket dem. Intervjuene ble gjennomført i juni og juli 2020 og viser at pandemien har bidratt til en markant endring i topplederes syn på, og vilje til, digitalisering og fleksible arbeidsformer.

Konfrontert med koronapandemien har lederne vært nødt til å finne nye måter å arbeide på, både for å sikre egen virksomhet og for å sikre egne ansattes helse. De har måttet ta stilling til større endringer i hvor og hvordan arbeidsstokken deres skal få jobben gjort nå og i fremtiden. Rapporten viser at toppledere i de fleste sektorer legger opp til større grad av fleksible arbeidsformer og sosial avstand. Og flertallet av CEO-ene spår at behovet for færre folk på kontorene (les: bruk av hjemmekontor) er en varig endring, og vil fortsette på lengre sikt. De bransjene hvor man er avhengig av å møte mennesker ser i større grad mot ulike former for forebyggende tiltak på vegne av sine ansatte.

Selv om ingen norske toppledere har deltatt i undersøkelsen ser man de samme tendensene her til lands. Ifølge partner i PwC Norge, Andre Kopperud Gill, ser vi også i Norge et økt fokus på digitalisering og nyskaping hos flere bedrifter. 

– Digitalisering av kjerneprosesser, kompetansebygging i organisasjon og det å skape nye vekstområder vil prege topplederagendaen i enda større grad i tiden fremover, sier Gill.

Økt tillit til egne ansatte

Konsekvensen av hjemmekontor og digitale løsninger har også bidratt til at lederne har fått større tillit til sine ansatte. De ser at jobben blir gjort, ofte enda mer effektivt enn før, selv om arbeidsstokken ikke sitter på kontoret. Flere opplyser at de ønsker å investere enda mer i ny teknologi og tilrettelegge for arbeidsformer basert på tillit og fleksibilitet i fremtiden.

– For å kunne levere på kundens behov og ha kort «time to market» må virksomheter tenke helhetlig og fokusere på hvordan medarbeidere kan jobbe tverrfaglig og smidig, hvilken kompetanse dette krever og hvilke teknologiske verktøy som trengs for effektiv samhandling, sier Andre Kopperud Gill.

Liten tro på økonomisk vekst

Kun 30 prosent av respondentene har imidlertid tro på økonomisk vekst de neste 12 månedene, mens kun 15 prosent føler seg trygge på egen virksomhets framtidige inntekter.

Til tross for usikre tider er det imidlertid flere toppledere som også finner positive sider. Flere rapporterer om tilfredshet med å ha klart å omstille egen virksomhet

[We were able to] refocus on the basics — to understand the core of what we do and eliminate everything that’s not that.

CEO, Libanon

Tre tips. Dette bør du gjøre i usikre tider

  1. Invester i digital transformasjon. Sørg for at både bedriften og dine ansatte digitaliseres.

  2. Skap agile arbeidsformerDet vil nemlig skape nye muligheter for bedriften din.

  3. Scenarioanalyse. Evaluer ulike scenario som kan påvirke din virksomhet, og lag en dynamisk forretningsplan som tar høyde for ulike helsemessige, økonomiske og sosiale påvirkningsfaktorer.

     

Kontakt oss

Andre Kopperud Gill

Andre Kopperud Gill

Partner, PwC Norway

Tlf: 982 64 392