Delårsregnskap – ny regnskapsstandard NRS 11 og endringer i NRS 8 for små foretak

15/02/22

Behovet for en norsk regnskapsstandard som omhandler delårsregnskap har økt de senere årene, særlig i sammenheng med den økte aktiviteten på markedsplassen Euronext Growth. Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har derfor utgitt en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap (PDF, 94KB).

Standarden trer i kraft med virkning for regnskapsperioder som starter 1. januar 2022 eller senere. Brukerne og produsentene har behov for retningslinjer for å oppnå en enhetlig og sammenlignbar rapportering under GRS. 

I forbindelse med utgivelsen av standarden er også NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak oppdatert med et nytt kapittel 2.2.1 om delårsregnskap.

Kontakt oss

Torstein Ytterdal

Torstein Ytterdal

Partner | Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 61 267