Endring i IFRS 16 for covid-19 relaterte leiereduksjoner

12/10/20

IASB har vedtatt en endring i IFRS 16 som innebærer at leietaker kan vurdere leiereduksjoner som noe annet enn leiemodifikasjon. Det vil i praksis si at leiebortfall eller leiereduksjon kan vurderes som en variabel leie som resultatføres i den perioden leien faktisk reduseres. 

Endringen og forutsetningene for å ta det praktiske unntaket i bruk, er nærmere beskrevet i denne publikasjonen

IASB har vedtatt at endringen skal gjelde med virkning for regnskapsår som starter 1. juni 2020 eller senere, men mulighet for tidligere anvendelse. Endringen skal anvendes retrospektivt.

EU godkjente endringen 12. oktober 2020. En kan derfor ta i bruk endringen i 3Q rapporteringen. 

 

 

Kontakt oss

Didrik Thrane-Nielsen

Didrik Thrane-Nielsen

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 437