Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Olje og gass 2020: Flere andelssalg i sikte

14/02/20

Det siste året har det blitt kjøpt og solgt flere andeler på felt på norsk sokkel enn noen gang de siste fem årene. – Det grønne skiftet er hovedforklaringene til det økte transaksjonsvolumet, ifølge den ferske rapporten «Transaksjoner på norsk sokkel».

Jakten på å redusere karbonfotavtrykket vil kunne trigge nye kjøp og salg


De siste fem årene er det mange som har kjøpt seg ut av olje/gass og rendyrket fornybart.

– Det blir spennende å se om selskapene som aktivt dreier deres virksomhet mot fornybart vil selge andeler i felt med de høyeste karbonutslippene per oljefat. Equinor, Lundin, ConocoPhillips og andre har planer om å redusere sine CO2-utslipp dramatisk. Det må investeres mye i teknologi og utstyr for å realisere disse reduksjonene for eldre felt. Et tenkelig scenario er at noen av disse selskapene vil ønske å selge unna feltandeler som har for høye utslipp per produserte fat, sier Rennemo.

Blant de feltene med størst utslipp er Gullfaks, Åsgard, Statfjord og Oseberg. 

Flere selger seg ut av feltene med høyeste utslipp. Det grønne skiftet har hatt stor innvirkning på norsk olje og gass, viser PwCs rapport om transaksjoner på norsk sokkel.

Daniel Rennemo, olje- og gass-ekspert i PwC
Daniel Rennemo

– 2020 vil fortsatt være selgers marked, sier Daniel Rennemo i Stavanger.

Private equity overtar på norsk sokkel

Etter en rekke år med store selskapstransaksjoner, så var det i 2019 færre transaksjoner totalt sett, men mange kjøp og salg av felt-andeler. De som har vært mest aggressive på å gjøre oppkjøp er selskaper finansiert av oppkjøpsfond. Den største transaksjonen i 2019 var ExxonMobils salg av deres andeler på norsk kontinentalsokkel til Vår Energi AS. Med det var Nordsjø-eventyret slutt for amerikanske Exxonmobil. Mens Vår Energi nå er det tredje største oljeselskapet på norsk sokkel etter de statlig-kontrollerte Equinor og Petoro. Vår Energi er eid av den italienske energigiganten Eni (70 %) og private equity-firmaet HitecVision (30 %).

Det er grovt sett tre typer selskaper på norsk sokkel:

  1. De som ønsker å vokse i olje og gass, som: Aker BP, DNO, Vår Energi, Neptune Energy og Sval Energi  En rekke av disse er finansiert av ulike oppkjøpsfond. 
  2. De som gradvis utvider sin virksomhet inn i fornybart:  Equinor, Total, Shell og BP er alle eksempler på slike selskap Samtidig med at de investerer inn i fornybar energi, så har de ambisiøse mål om å redusere sitt klimaavtrykk kraftig.  Et eksempel er Equinor som investerer milliardbeløp på utvikling av havvind prosjekter, samtidig som den største delen av deres investeringer fortsatt allokeres til olje og gass.  
  3. De som ønsker å forlate oppstrøm olje og gass helt. Ørsted (tidligere DONG E&P) er et eksempel her. Ørsted solgte seg helt ut av olje for å utvikle og foredle deres vind virksomhet. Centrica er siste ut til å gjøre en fullstendig retrett fra oppstrøm olje og gass, hvor deres andel i Spirit Energy ble lagt ut for salg i andre halvdel av 2019 og ventes solgt i løpet av 2020.

Eierskapet av norske rørledninger og terminaler er endret totalt

Hvilke aktører som eier infrastrukturen på norsk sokkel har blitt snudd opp ned de siste årene. Spesielt tre selskaper har vært sentrale i denne transformasjonen – CapeOmega, Sval Energi og North Sea Infrastructure.  De tre selskapene eier nå mesteparten av terminalene og rørledningene som frakter norsk gass ut i Europa. Alle tre er finansiert av ulike oppkjøpsfond.

– Disse vil sannsynligvis være aktive i å utvikle deres virksomheter også i 2020, spår Rennemo. Et av de største infrastruktursalgene i 2019 er salget av CapeOmega fra HitecVision til Partners Group, i en transaksjon som verdsatte CapeOmega til EUR 1,2 milliarder. 

Liste over oljeplattformenes CO2-utslipp

CO2-utslipp pr fat olje. Oseberg slipper ut minst CO2 per fat.

Kontakt oss

Daniel Rennemo

Daniel Rennemo

Partner | Deals, PwC Norway

Tlf: 952 61 116