Omstilling i et grønt skifte

For å nå FNs Agenda 2030 må vi omstille oss til grønnere næringslivsutvikling.

 

Innen 2030 skal Norge ha kuttet klimagassutslipp med minst 40 %. Innen 2050 skal vi kunne kalle oss et lavutslippssamfunn. For å nå disse ambisiøse målene må bærekraft kommersialiseres.

 

Kommersialisering av bærekraft

Levedyktige oppstartsbedrifter har bærekraft som en implementert del av forretningsmodellen, og har forstått at for å overleve i det grønne skiftet må klimasatsing ikke bare være bra for planeten, men bra for bunnlinjen. Innenfor bransjer som shipping og energiproduksjon finnes det i dag flere selskaper som tjener gode penger på å levere grønn teknologi. Dette er en positiv utvikling.

 

For at selskaper skal sette bærekraft på agendaen i styrerommet, må det være forenlig med økt lønnsomhet. Heldigvis finnes det flere eksempler på selskaper som profiterer på valg av grønnere teknologi og utslippsreduserende produksjonsmetoder.

Jeanett Stensrud Bergan Direktør i Risk og leder for Sustainability Services

Bærekraftig forretningsmodell

Årets vinner av SPIR-prisen bygger hele sin forretningsmodell på prinsippet om at bærekraft skal være lønnsomt. Selskapet utvikler verdens mest effektive hydrofoil-teknologi, som vil redusere utslipp i hurtigbåtindustrien betraktelig.  

Vinner av Spir-prisen 2018

Gründer John Martin Kleven Godø i Trondheims-selskapet Flying Foil ble tildelt SPIR-prisen fra Torbjørn Torsvik i PwC og konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland.

Omstilling avhenger av nye investeringer 

En viktig utfordring for omstilling er eksisterende tunge investeringer i teknologi. For etablerte selskaper vil det ofte ikke være forenelig økonomisk sett å forkaste en tidligere investering, selv om det finnes mer klimavennlige alternativer. Oppstartsselskapet Flying Foil utnytter dette som en mulighet for innovasjon. Deres løsning vil gjøre det billigere for kunden å drifte sine båter, samtidig som teknologien er bra for miljøet. 

 

Ettersom utviklingen innen grønn teknologi går svært raskt er omstillingsevne et viktig fortrinn for å være konkurransedyktig. I dag kan vi raskt snu oss rundt og endre fremgangsmåte. Hvis vi hadde måttet forsvare tidligere investeringer ville det gjort omstillingen mer krevende.

John Martin Kleven Godø, Flying Foil

Det krever store nye investeringer fra både investorer og næringslivet for å klare omstillingen. Dette betyr større bevilgning av midler til forskning og utvikling, samt investeringer i nye grønne oppstartsbedrifter. Markedet for grønne teknologibedrifter er fortsatt snevert og det er alltid stor usikkerhet knyttet til hvilke løsninger og bedrifter som lykkes. Dette gir høy risiko for investorer. Investorer har stor vilje til å investere kapital i bærekraft, for å bidra til Norges omstilling, men det er krevende for investorene å bære risikoen.

 

De viktigste faktorene for en bærekraftig omstilling

 

Grønne investeringer

Vi må tørre å investere mer i ny grønn teknologi, spesielt i utslipps-tunge sektorer. Det har de siste årene vokst frem en ny type investeringsfond, såkalt “Impact Investors”. I følge Global Impact Investing Network utgjorde denne investeringskapitalen 228 milliarder dollar i 2018.

I Norge har det statseide investeringsselskapet Nysnø som sitt oppdrag å investere i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte.  

 

Samarbeid og lovgivning

Som følge av EØS-avtalen er mesteparten av EUs lovverk for miljø- og klimautslipp innlemmet i norsk lovgivning. Norsk Miljøforvaltning deltar i over 100 komiteer, for å kunne påvirke beslutningsprosesser og bidra til beste praksis. Et av disse er det Europeiske miljøbyrået (EEA), som utarbeider miljøstatus for de ulike områdene i Europa. Dette tette samarbeidet er svært viktig for at å nå verdens ambisiøse mål om å være et lavutslippssamfunn innen 2050.

 

Støttemiddelapparatet

I Norge har vi en rekke apparater som tilbyr støttemidler til næringslivet, forskning og utvikling. Dette er viktig for at både nyetablerte selskaper skal kunne utvikle seg, og for at etablert næringsliv skal kunne investere nye bærekraftig løsninger. Enova et eksempel på en viktig støttespiller for næringslivet. De siste 12 månedene har Enova delt ut over 1.60 milliarder kroner til prosjekter som bidrar til grønn omstilling.

 

For å nå FNs Agenda 2030 må vi investere i bærekraftig løsninger. Det må legges til rette for at næringslivet kan ta bærekraftsrisiko gjennom politiske og andre virkemidler. Det som virker kostbart i dag, kan bli din neste kommersielle mulighet i fremtiden.

Jeanett Stensrud Bergan, Direktør i Risk og leder for Sustainability Services

Kontakt oss