Omstilling i kraftbransjen

Ledere som satser på de unge

Etter ett år med ledersamlinger i Sunnfjord Energi, er resultatet klart: Lederne står mye bedre rustet til å takle endringene som kommer.

 

Da jeg var på jobbintervju var de veldig klare på at de ville satse på oss unge, forteller Andreas Nyhagen Hole i Sunnfjord Energi. Han startet som trainée, og fikk raskt spørsmålet om han ville være med i det digitale transformasjonsprogrammet i en annen avdeling sammen med den erfarne IT-sjefen.

 

Store endringer etter 20 års stabilitet

De siste 20 årene har vært relativt stabile for kraftbransjen. Nå skjer det store omveltninger.

Kundeforventningene, teknologien og rammebetingelsene endres helt. –Strømmåling styres smartere, og vi har fått helt ny konkurranse. Forbrukerne stiller høyere krav, det er høyere krav til anleggene, og alle bruker mye mer strøm samtidig, forteller HR-direktør i Sunnfjord Energi, Marit Moene.

Vi fikk et behov for å omstille oss. For å håndtere alle endringene trengte vi nye team, ny kompetanse og mer opplæring.

Marit Moene, HR-direktør i Sunnfjord Energi

Andreas Nyhagen Hole, HR leder Marit Moene , IT leder Arne Myrekrok, Pål Sandal

–Det var veldig kjekt å få være med på et større omstillingsprosjekt, som ny trainée. For å klare de store endringene som kommer, er vi avhengig av dyktige ledere som kan skape engasjement og få alle med på utviklingen. Arne (IT-sjefen) har store tanker og visjoner, og det er gøy å jobbe med ham, sier Hole (fremst i bildet). Bak fra venstre: HR leder Marit Moene, IT leder Arne Myrekrok, Pål Sandal, PwC.

Bedre ledere på ett år


Etter en større omorganisering ble det ansatt flere mellomledere som skulle være gode både på personalhåndtering (rekruttering, håndtere sykefravær, konflikter osv.) og generelt på ledelse når verden rundt er i endring.

Mellomlederne har blitt mer reflekterte og ansvarsfulle, er min erfaring. I begynnelsen av utviklingsprogrammet tok de opp ting som ikke fungerte, og pekte ofte på andre ansvarlige i organisasjonen. Etterhvert endret refleksjonene rundt ting som ikke fungerte til å handle om hvordan de selv kunne løse utfordringene. Lederne har blitt tryggere i eget lederskap.

Marit Moene, HR-direktør i Sunnfjord Energi

Oddvar Hatlem, Harry Gram og Konrad Espeland.

Fra venstre: Oddvar Hatlem, Harry Gram og Konrad Espeland.

Jeg kjente meg igjen på ledersamlingene, det var veldig praktisk fremlagt. Jeg utviklet meg mest på å se helheten i lederjobben. Det handler ikke bare om det tekniske, men om å se menneskene og klare å motivere dem til det beste.

Oddvar Hatlem, Leder for alle montører og entreprenører i Sunnfjord Energi

Det krever litt mer av en leder under større omstillingsprosesser. Omorgansiering og endring kan fort skape usikkerhet.

Pål Sandal, rådgiver i PwC

PwC bidrar med praktisk erfaring

Rådgiver i PwC, Pål Sandal, ble leid inn for å hjelpe med lederutviklingsprosessen som har pågått ett år nå. Pål Sandal har ledererfaring fra Forsvaret og har ledet større endringsprosjekt i blant annet Gloppen kommune.

Det var viktig for oss å ha noen med lang erfaring og som vet hva som skal til i praksis. Vi hadde ikke klart det med en som kun var teoretiker. Pål har teoretisk fundament og masse praktisk erfaring fra organisasjoner vi kjenner oss igjen i. Han forstod hva lederne stod i, og samlingene tok utgangspunkt i det. Han er dessuten en behagelig person og god på formidling.

Marit Moene, HR-direktør i Sunnfjord Energi
Pål Sandal

Rådgiver i PwC, Pål Sandal, ble leid inn for å hjelpe med lederutviklingsprosessen som har pågått ett år nå.

 

6 råd for å bli en vinnende leder under omstilling

 

  1. Bruk tid på egenutvikling. Det er viktig for ledere å kjenne seg selv og hvordan deres lederstil påvirker medarbeiderne.
  2. Ta med yngre krefter i teamene.
  3. Skap utviklingsarenaer. I en hektisk hverdag er det mange praktiske oppgaver. Det er viktig å løfte blikket innimellom. For eksempel ha ledersamlinger.
  4. Tips til konkret verktøy: John Kotters trapp: Endringstrapp med åtte skritt som hjelper ledere til å ta riktige valg i riktig rekkefølge og skape varige endringer.
  5. Mellomlederne bør få primærfokus. Viktig at flere enn de som sitter på toppen forstår at endring er viktig.
  6. Se enkeltindivider. Alle reagerer ulikt på endring.

3 kjennetegn på en god leder

 

  1. En god leder tenker positivt rundt kritikk, og evner å håndtere det. Kritikk betyr å belyse noe fra flere sider for å gjøre noe så bra som mulig.
  2. En god leder tør å utfordre seg selv, og gjøre noe hun ikke er helt komfortabel med. Det handler om å utvikle de sidene du ikke er sterkest på, og ikke alltid velge den tryggeste veien. Som leder vil du bli utfordret på de sidene du ikke mestrer like godt også. Ledere som er gode på selvutvikling, har lettere for å hoppe ut i det.
  3. En god leder har helhetsforståelse. Han er orientert om utviklingstrekk i organisasjonen, i bransjen og i samfunnet, og ser etter endringer som kan øke verdiskaping.

Ledere som klarer å utvikle seg selv blir veldig effektive ledere.

Pål Sandal, rådgiver i PwC

Kontakt oss

Pål Sandal

Senior Manager | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 61 269