Sparebanken Vest gjør suksess agilt

19/03/21

Alle ansatte i Sparebank1 vest

Fra en helt vanlig tradisjonell bank til Norges beste mobilbank og mest attraktive arbeidsplass for teknologer i Bergen. Fornøyde ansatte!

Agil jobbing er i vinden som aldri før. Den anerkjente metoden har nylig fått vind i seilene som følge av covid-19. De som greier å endre seg kjapt, med lav kostnad og lav risiko, er vinnerne.

Fra vanlig til digitalt ledende 

I 2012 var Sparebanken Vest en tradisjonell norsk sparebank, med et behov for å styrke kundefokus og utviklingsmiljø for å levere på digitale opplevelser. Banken bestemte seg for å gjennomføre en omfattende omstilling innen kultur, organisasjonsstruktur og arbeidsmetoder, og siden har de aldri sett seg tilbake. Banken har hentet inspirasjon fra flere ledende aktører inn i sitt arbeid og har blant annet sett på Spotify, Netflix og Google sin måte å jobbe på. 

Tverrfaglige team etter Spotifys måte

Sparebanken Vest begynte å opprette tverrfaglige team med fokus på å løse kundeutfordringer, etter Spotifys prinsipper for tribe/squad-struktur. I en slik struktur vil en stamme (tribe) bestå av flere tverrfaglige team (squads) innen samme forretningsområde, der hvert team innen samme stamme jobber autonomt mot hvert sitt mål for at man sammen skal nå bankens overordnede ambisjoner. 

Les også: Verdensledende bank dyrker agil arbeidsform

Byttet ut styringsgrupper med tavlemøter

Omstillingsprosessen har bygget en kultur rigget for agil arbeidsform. Her har Sparebanken Vest blant annet sluttet med tradisjonelle styringsgrupper. Dette er byttet ut med tavlemøter hver tredje uke, der produkteier for de viktigste initiativene i banken samles sammen med konsernledelsen og gir en kort oppsummering av status og fremgang siden sist. Dette har ført til vesentlig mindre tid brukt til møter, samtidig som at medlemmene av styringsgruppen får et kjennskap til initiativ som foregår internt i banken. 

Jeg er svært fornøyd med at vi hadde endret måten vi jobbet på før korona inntraff med sterkt fokus på samhandling og at teamene hadde tydelige mål og ansvarsområder.

Bjørg Marit Eknes, direktør strategiske allianser i Sparebanken Vest

Enda flere statusmøter under korona

– Jeg er svært fornøyd med at vi hadde endret måten vi jobbet på før korona inntraff med sterkt fokus på samhandling og at teamene hadde tydelige mål og ansvarsområder. Under korona har vi hatt enda hyppigere statusmøter og prioriteringsdiskusjoner sammen med teamene – denne læringen skal vi ta med oss i en mer normalisert situasjon også, sier Bjørg Marit Eknes, direktør strategiske allianser hos Sparebanken Vest.

Bruken av tavlemøter og stand-ups har også blitt en del av hverdagen i Sparebanken Vests ulike divisjoner. Her har de innført stand-ups i hver divisjon med hensikt i å forbedre koordineringen på tvers av team i divisjonen, gi full transparens i hva de andre teamene i divisjonen jobber med, og kommunisere hvilke problemstillinger som skal prioriteres fremover. 

Saken fortsetter etter bildet.

Bjørg Marit Eknes, direktør strategiske allianser hos Sparebanken Vest

– Vi har over lang tid jobbet med å sette kunden i sentrum i alt vi gjør. Prioriteringene våre skal styres av kundebehov og vi har jobbet strukturert med å endre kulturen hos oss, sier Bjørg Marit Eknes, direktør strategiske allianser hos Sparebanken Vest.

Ansetter flere IT-utviklere 

For å kunne utføre de prioriterte oppgavene i de tverrfaglige teamene, har Sparebanken Vest ansatt et vesentlig antall IT-utviklere, med en ambisjon om å ansette enda flere i fremtiden. Med den nye kompetansen samt bruk av nye verktøy og metoder, eksempelvis Design Sprints, har Sparebanken Vest betydelig redusert time-to-market for nye løsninger. 

Design sprint gir Superteam

– Det beste med en Design Sprint er at det gir teamet ditt en superegenskap. Teamet kan nemlig reise til fremtiden og se hvordan det ferdige produktet eller tjenesten din vil se ut, sier Eirik Eidem, tidligere produkteier i Sparebanken Vest.

Design sprint er et verktøy Google Ventures har utviklet over flere år med prøving og feiling. Metoden er bygget på en hypotese om at man får minst like god innsikt fra en enkel velfungerende prototype, som ved en utviklet og lansert MVP (minste brukbare produkt). Dermed kan man lære og tilpasse forretningsideen raskere gjennom en Design Sprint enn ved ordinær utvikling. I en Design Sprint går det kun fem dager fra en idemyldring til man får sett reaksjonen til kundene når de tar i bruk en prototype. Dermed kan man velge om man få verdifull tilbakemelding allerede før tjenesten utvikles uten kostbare bindende beslutninger.

Mange begynner å bli gode på smidige arbeidsformer. Sparebanken Vest er et godt eksempel på en virksomhet som stadig utfordrer måten å jobbe på.

Andre Kopperud Gill, partner i PwC

Best i Norge på digitale produktopplevelser

Etter en tydelig satsing på intern utvikling med et klart kundefokus, kan Sparebanken Vest slå i bordet med tittelen «Best i Norge på digitale produktopplevelser» etter en kåring gjort av BearingPoint i 2020. Dette gjenspeiler seg i at mobilbanken i en årrekke har hatt høyest snitt i kundetilfredshet av alle norske mobilbanker i App Store og Google Play.

Lanserte heldigital boliglånsbank: Bulder

Med et ambisiøst mål om å være Vestlandets dyktigste og mest spennende utviklingsmiljø, lanserte Sparebanken Vest den heldigitale boliglånsbanken Bulder høsten 2019. Her blir alt fra vurdering av lånesøknad og godkjenning til justering av rente, gjort automatisk av banken. 

– Bulder Bank og Sparebanken Vest er to helt ulike merkevarer, rettet mot ulike kundesegment og med ulike verdiforslag. Samtidig ligger det store muligheter når det gjelder utveksling av teknologi. Bulder Bank vil gjenbruke digitale løsninger fra Sparebanken Vest der det er naturlig. Tilsvarende vil også Sparebanken Vest dra nytte av den teknologien Bulder Bank utvikler, sier  Eknes. 

Les også: En annerledes bank med store ambisjoner

Sparebanken Vest sin suksessoppskrift

1. Endre kulturen

Sparebanken Vest tok tidlig tak i nødvendige endringer i kultur og tankesett internt i organisasjonen. De innså at de måtte bli enda mer kundeorientert, bygge en kultur og lederskap som tilrettela for intern digital utvikling av produkter og tjenester, og fokusere på utvikling av ansatte. Det grunnlaget de la i 2012, har over tid ledet til at Sparebanken Vest har blitt en av de mest attraktive arbeidsplassene for utviklere på Vestlandet, samtidig som baken vant kåringen for «Norges beste digitale produktopplevelse» i 2020.

2. Endre måten å jobbe på

Sparebanken Vest endret fra en tradisjonell arbeidsform til en kundesentrert utviklingsmetodikk, der de har eksperimentert med flere ulike verktøy. De har opplevd stor suksess med en agil tilnærming til samarbeid, og bruk av blant annet Google Design Sprints og Design Thinking. Den nye tilnærmingen har også krevd at teamene i Sparebanken Vest har endret fokus på hva som skal leveres. Her har de gått fra å ha en tradisjonell tankegang med et fokus på å  levere løsninger, til å fokusere på å levere effekter og resultater, basert på datadrevne og innsiktsbaserte prioriteringer.

Ved siden av å innføre nye verktøy og endre teamenes leveransefokus, har SPV også endret måten man jobber med produktutvikling. Tidligere ville et team med utviklere bygge produktet, før det ble overlevert til drift. I dag har banken et ordtak som sier at «you build it, you run it, you fix it and you kill it». Den nye prosessen innebærer at de som utvikler produktet vil drifte det videre, som har ledet til en betydelig bedre Time-to-Market og økt innovasjonskraft. 

3. Endre styringsmekanismer

Sparebanken Vest har endret tilnærming til styringsmekanismer. Tidligere hadde de tradisjonelle mekanismer som ROI og rapportering til styringsgruppemøter, der lederne hovedsakelig tok avgjørelser. I dagens system har konsernledelsen tavlemøter hver tredje uke med de viktigste prosjektene i banken for å få innsikt i progresjonen, som har frigjort mye tid for noen av de viktigste ressursene i banken.

4. Endre strukturer vi jobber i

Som en del av omstillingen har Sparebanken Vest hentet inspirasjon fra Spotifys agile struktur. Dette innebærer en innføring av nye roller, nye team og en ny måte og samarbeide på. Dette har blant annet vært å gå fra separate faggrupper til tverrfaglige team, fra prosjektorganisering til teamorganisering, og fra prosjektleder til produkteier. Alle disse stegene er med på å skape kontinuitet der man har kontinuerlige team, i stedet for midlertidige prosjekter. Dette har gitt mer fornøyde ansatte og gjort SPV til et attraktivt sted å jobbe.

Noe av det Sparebanken Vest har oppnådd:

 • Norges beste mobilbank siden 2016 (rating App Store/Google Play)

 • Topper listen som mest attraktive arbeidsgiver for teknologer i Bergen i 2021 (Bønes Virik)

 • Topp 10 plassering på Norsk Innovasjonsindeks (Norges Handelshøyskole, 2020)

 • To år på rad blant topp 2 i Kantar sin årlige kåring for beste kundeservice

 • Best i Norge på Digitale produktopplevelser (Kåring BearingPoint, 2020)

 • Lansering av Bulder Bank, som i 2020 var nr. 1 av 106 boliglånstilbydere på bytt.no

 • Stabilt kostnadsnivå siden 2012 

 • SPV er ledende på ROE med 12 %

 • Redusert Time-to-Market

Dette har PwC hjulpet Sparebanken Vest med:

 • Organisering for økt kundefokus

 • Hvordan prioritere mål og arbeidsoppgaver

PwC hjelper også virksomheter med: 

 • Beste praksis-inspirasjon for agil tilnærming

 • Hvordan sette en felles retning med portefølje og målstyring

 • Utvikling og implementering av agil arbeidsmetodikk i organisasjonen

 • Støtte organisasjoner med automatisering og bruk av ny teknologi

 • Leder- og kulturutvikling

 • Støtte i utviklingen av organisasjonen og teamstrukturer

 • Bistår i hvordan en driver compliance og kontroll i en agil organisasjon

Ønsker du bistand med noe av dette? Vi kan hjelpe deg


Kontakt oss

Andre Kopperud Gill

Andre Kopperud Gill

Partner, PwC Norway

Tlf: 982 64 392