Sparer tid og penger på bedre rapportering

14/06/21

Morten Hansen Østli, direktør i Arkwright consulting

Riktig fokus i sikte! – Vi har fått frigjort mye tid så vi kan fokusere på det som gir mest verdi for oss fremover. Dessuten fikk vi hjelp til å få fakturert løpende så kontantstrømmen ble forbedret. Det er gull verdt, sier Østli som i flere år har fått hjelp fra PwC med rapporteringer, fakturering, regnskap, årsmelding og lønn.

– Før brukte vi masse tid på rapporter. Det ble mye manuelt arbeid. Nå kan vi bruke tida på prosjekter som genererer inntekter i stedet, sier Morten Østli, direktør i Arkwright Consulting AS.

Utfordring: Uoversiktlig og forsinket

– Det viktigste var å sørge for at rapporter ble gjort til styringsinfo på riktig tid og forbedre likviditetsstyringen. Før var det ikke systemsatt, og alt arbeid falt på den interne controlleren som skulle gjøre veldig mye annet i tillegg, sier Østli.

Løsning: Outsource regnskap og lønn

– Vi har fått frigjort mye tid så vi kan fokusere på det som gir mest verdi for oss. Dessuten fikk vi hjelp til å få fakturert løpende så kontantstrømmen ble forbedret. Det er gull verdt, sier Østli som i flere år har fått hjelp fra PwC med rapporteringer, fakturering, regnskap, årsmelding og lønn. 

– Det er fint å overlate denne jobben til PwC som også har god kompetanse på skatt og avgift. Myndighetene stiller stadig høyere krav til rapportering, og  det er vanskelig for en intern kontroller å følge med på alt som er nytt. Ikke minst er det viktig for de ansatte at vi har kontroll på lønnsrapportering og skatt, fortsetter Østli. 

Ingenting er så kjedelig som å gjøre manuelle oppgaver når det kan automatiseres.

Anstein Norheim , regnskapsfører i PwC

Rå på effektivisering- også er det hyggelige folk

– PwC-teamet forstår oss og har hjulpet med å effektivisere hele operasjonen med regnskap. De er påskrudde og foreslår måter å gjøre ting på som effektiviserer. De hjelper oss med å få alle dataene inn i systemer. Det sparer oss for mye tid og kvaliteten heves. Det er lettere å se hva som skjer i regnskapet uten å måtte legge et tidkrevende puslespill, sier Østli. 

-Dessuten er det hyggelige folk, god service og rask responstid, sier direktøren. 

Anstein Norheim

– Det er gøy å hjelpe Arkwright med å spare kostnader og effektivisere, sier regnskapsfører Anstein Norheim.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakt oss

Marianne  Brusdal

Marianne Brusdal

Partner l CFO Solutions, PwC Norway

Tlf: +47 952 60 702