Styrets agenda i krevende tider

03/04/20

Podcast ved Jon Haugervåg og Rita Granlund 1. april 2020

Lytt til podcasten: Styrets agenda i krevende tider

I denne podcasten snakker vi om hvordan COVID 19 har påvirket styrerollen og styrets agenda. Vi gir også tips for godt styrearbeid.

Jon Haugervåg, styreleder og partner i PwC Norge og partner Rita Granlund har begge fått med seg krisene i Norge siste 30 år. Begge var revisorer under bankkrisen i 1990, og har i en årrekke vært ansvarlige revisorer for en rekke virksomheter i ulike bransjer, herunder store og børsnoterte virksomheter.  

Tips for godt styrearbeid

At styret fungerer godt er særlig viktig i disse tider. Vi har derfor samlet noen gode tips:

  • Husk, du er ikke i styret for å bestemme, du er der for å tenke, bidra med din erfaring og for å utfordre. I krisetider er jobben enda viktigere.

  • Vær på ballen - involver deg og still spørsmål.

  • Ikke undervurder betydningen av å være direkte og tydelig. Still spørsmålene, og vær profesjonelt skeptisk: “Dig deeper”.

  • Unngå fordommer og lytt til andre. Spør deg selv om det er noe du ikke ser. Ikke lås deg fast i løsninger eller potensielle utfall. Forutsetninger kan endre seg. Vær åpen for det.

  • Vær obs på faren for at du og styret samlet holder fast ved en ønsket løsning for lenge. Gruppedynamikk kan være hemmende. Hele styret må aktivt utfordre forutsetninger og mulig vei å gå. Raske små tiltak kan være bra, men kan skygge for store nødvendige grep.

  • Ikke legg til grunn at krisen bare er kortsiktig,.... håp den er kortsiktig, men planlegg for at den er langsiktig.

  • Støtt og motiver ledelsen i denne vanskelige situasjonen. Det er lett å kritisere andre når frykten truer. Ta ansvar og vær mobilisert.

I situasjonen vi er i nå, er kanskje det å unnlate å gjøre noe det aller verste du kan gjøre. Har dere behov for en diskusjonspartner i disse tider, er vi her. De som handler tidlig kommer typisk best ut av slike kriser.  Vi har erfaring fra tidligere kriser siden 80-tallet, og PwC har bred erfaring med utfordringer i en rekke bransjer.

Det finnes et utrykk som heter “Do not waste a crisis”.  Formuer og markedsposisjoner kan fort skifte hender i kriser. Med det menes at med rette grep, dersom man har risikoevne og vilje, er det mulig å komme styrket ut, i alle fall relativt. Sett også det på agenda! Styret bør utfordre ledelsen også på dette!

Kontakt oss

Jon Haugervåg

Jon Haugervåg

Partner | Leder Assurance Region Vest, PwC Norway

Tlf: 952 61 300

Rita Granlund

Rita Granlund

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 237