Maskinlæring

- datamaskinen kan på egenhånd utvikle analysemodeller og se etter spor i store datamengder, uten å bli fortalt nøyaktig hva den skal lete etter.


 

Hva er maskinlæring?

Maskinlæring er teknikker som benyttes for å gjøre datamaskinen i stand til å trekke erfaring fra store mengder data og ta valg basert på denne kunnskapen, fremfor å eksplisitt fortelle datamaskinene hva den skal gjøre.

På denne måten kan datamaskinen på egenhånd utvikle analysemodeller og se etter spor i store datamengder, uten å bli fortalt nøyaktig hva den skal lete etter.

Dette kan for eksempel være å finne kunder som har samme preferanser (klustering) eller identifisere bilder som inneholder det samme (mønstergjenkjenning).

Hovedgrunnen til at maskinlæring har fått en oppblomstring de siste årene er at stadig flere har tilgang til de datamengdene og regnekraften som skal til for å nyttiggjøre seg av det, samtidig som ledende virksomheter (Google, Netflix) villig har delt sine metoder (algoritmer) for maskinlæring.

 

Hva betyr dette for deg og din bedrift?

Virksomheter kan bruke maskinlæring til å automatisere analyse av historiske trender og sammenhenger i store datamengder og på den måten identifisere mønstre i dataene, mye mer effektivt enn ved manuell analyse.

Disse mønstrene kan igjen skape forretningsverdi ved at de benyttes som beslutningsgrunnlag for avgjørelser. Det er først når innsikt omsettes i handling og det skapes resultater at maskinlæring har gitt en konkret forretningsverdi.

 

Maskinlæring er allerede en integrert del av hvordan vi konsumerer teknologi

Kunstig intelligens og maskinlæring er allerede teknologier vi omgir oss med, uten av vi nødvendigvis tenker på det.

Når du får anbefalinger til ny musikk å høre på fra Spotify eller Tidal, anbefalinger til en ny serie å se på fra Netflix eller at Gmailen din plasserer en mail i spamfilteret ditt, så er det maskinlæring som gjør dette mulig.

Når Google Maps forteller hvor lang tid det vil ta hjemmefra til arbeidet, eller når du snakker med Siri på iPhonen din, så handler alt dette om maskinlæring satt i system. 

 


 

Kontakt oss

Torstein Heien-Sunde

Torstein Heien-Sunde

Senior Manager | Consulting, PwC Norway

Tlf: 456 67 752