AI direktøren med revisorhjerte

«Det er et enormt potensial for datadrevet innovasjon og effektivisering i revisjon», sier AI-direktør i PwC, Lars Erlend Leganger.


– Innenfor forskjellige bransjer har kunder mange felles revisjonsbehov. Hvis du klarer å bygge noe i revisjon som helt eller delvis automatisk løser slike behov, kan det handle om millioner av kroner i spart arbeidstid.

– De dagene jeg har det aller mest gøy på jobb, er når vi bygger løsninger som automatiserer prosesser i revisjon, sier Lars Erlend.

Han tror maskinlæring kan bistå revisjonen med dataanalyse og overta enkelte repetitive oppgaver man nå må gjøre selv. Maskinlæring er en stor gren innen AI som går ut på å la kunstig intelligens finne mønstre i store mengder data. Kanskje vi ser starten på fremtidens samarbeid mellom revisor og maskin? Selv om AI-direktøren tror det, er han tydelig på at PwCs kjernekompetanse må være i sentrum.

– Vi er veldig gode i de klassiske PwC-profesjonene: revisjon, advokattjenester, management consulting, og så videre. Jeg blir stolt når vi gjør det bra innenfor disse fagfeltene, og én av grunnene er at vi klarer å se teknologiens rolle i helheten. At vi forstår hvilken rolle teknologi har i det større bilde for å løse kundens problem. Da blir det skikkelig bra.

Vil du jobbe med Lars Erlend?

Rom for ulike seniorer

Ikke overraskende er AI-direktøren svært snakkesalig om kunstig intelligens. Hva er det som har trigget denne enorme interessen og fascinasjonen? Lars Erlend forklarer at helt siden han «leste Illustrert Vitenskap i kjeller’n til besteforeldra mine», har han gravd, undersøkt og stilt store spørsmål: Hvordan er universet skrudd sammen? Hvordan ser de minste byggesteinene i universet ut?

– Det kan være å undersøke en spennende kompleks problemstilling, eller at jeg bygger noe jeg ser at fungerer. Da kan jeg havne ordentlig i flytsonen. Jeg glemmer hvor jeg er, glemmer å spise og sove, sier Lars Erlend og innrømmer at det er slik både hjemme og på jobb.

Denne flytsonen preger hvordan Lars Erlend tenker om arbeidslivet: Han vil at det skal være plass til ulike typer. At mer erfaring og større ansvar ikke nødvendigvis medfører større fokus på prosjektledelse, salg, oppfølging og administrasjon. For Lars Erlend er det viktig å verne om flytsonen, og det å få lov til å grave seg ned i materien.

– Det bør være plass til mer erfarne folk som kan jobbe med å fordype seg i tekniske problemstillinger og bygge tekniske løsninger. Det er nok derfor jeg er så begeistret for AI-potensialet i revisjon, innrømmer han.

Vi har gått opp noe av Lars Erlends vei fra universets byggesteiner til revisjonsfaget. Han forsøker å gi oss resten av veibeskrivelsen:

– Da jeg skrev doktorgraden min innen teoretisk fysikk, skjedde finanskrisen og alt dette. Jeg så at én ting er hvordan elementærpartikler vekselvirker og påvirker hverandre, men det er ganske interessant hvordan mennesker gjør det samme. Systemer der mennesker og selskaper er aktørene, og hvordan de kan modelleres og studeres med statistikk og tall. Det var vel slik jeg havnet i konsulentbransjen som «kvant» – en person som skulle jobbe med statistikk og avansert analyse.

Terminator-scenarioet

Etter at han i en periode jobbet med kunstig intelligens innen forsikringsprodukter, var han solgt. Potensialet han så, var enormt. Han lener seg fram i stolen.

– Det vi så, var at modellene med maskinlæring oftere og oftere kunne være vel så treffsikre som det vi klarte å være med alle våre mastergrader og doktorgrader. Det var en utvikling som var utrolig spennende. Den gamle forskeren i meg var trigga.

– Og det er det som er gøy med AI. På én side har du business: Hvis vi sparer penger på det, så gjør vi det. Men de samme algoritmene som automatiserer «kjedelige» oppgaver, kan også brukes i den andre retningen. Til å skape helt nye innovative produkter og tjenester – som å skape idéer. Det er her jeg tror det er aller mest uforløst potensiale. Og kanskje der det er vanskeligst og se hva konsekvensene vil bli, innrømmer AI-direktøren.

Har du noen eksempler på hvilke «idéer» en AI kan lage? Kan en AI skrive en bok?

– Ja! Det blir litt som autocomplete når du skriver på telefonen: AI-en genererer forslag basert på strukturer og mønstre som går igjen i dataene den har lært fra. Disse forslagene kan så brukes direkte eller som støtte og inspirasjon for menneskelige eksperter. Bøker, julekakeoppskrifter, filmmanus, melodier, men også skadelige ting som fake news, manipulativ reklame, samt video og lyd med forfalskninger av personer. Jeg tror AI kan bli et like vanlig verktøy i kreativt arbeid som Photoshop innen ti år, sier en stadig mer ivrig Lars Erlend.

Jeg tror vi kan gjøre mye ugagn med AI uten å bygge Terminator, sier Erlend

Entusiasmen glir over til avmålt skepsis. Han har vært inne på det: Konsekvensene av «kreativ AI» er ukjente, påpeker han.

Er det Terminator-scenarioet du tenker på?

– Jeg tror vi kan gjøre mye ugagn med AI uten å bygge Terminator, sier Lars Erlend og ler.

– Fra spøk til alvor. Det er mange mennesker som er mye smartere enn meg som er reelt bekymret for superintelligent AI og Terminator-scenarioet. Men det er mye annet man kan være redd for også: atomkrig, lynnedslag og den slags. Samtidig er det mange konkrete utfordringer med AI og avansert teknologi allerede i dag.

Lars Erlend forteller at han er mer bekymret for konsekvensene av stadig mer avansert teknologi. At vi alle går med datasensorer i smarttelefoner, smartklokker og andre «smart»-gjenstander. Og elefanten i rommet? Personvern.


Entusiasmen glir over til avmålt skepsis. Han har vært inne på det: Konsekvensene av «kreativ AI» er ukjente, påpeker han.

Er det Terminator-scenarioet du tenker på?

– Jeg tror vi kan gjøre mye ugagn med AI uten å bygge Terminator, sier Lars Erlend og ler.

Lars Erlend Leganger ser ut i rommet foran en tavle

AI+revisjon = sant: Lars Erlend spår en stor framtid for kunstig intelligens og revisjon.

– Fra spøk til alvor. Det er mange mennesker som er mye smartere enn meg som er reelt bekymret for superintelligent AI og Terminator-scenarioet. Men det er mye annet man kan være redd for også: atomkrig, lynnedslag og den slags. Samtidig er det mange konkrete utfordringer med AI og avansert teknologi allerede i dag.

Lars Erlend forteller at han er mer bekymret for konsekvensene av stadig mer avansert teknologi. At vi alle går med datasensorer i smarttelefoner, smartklokker og andre «smart»-gjenstander. Og elefanten i rommet? Personvern.

– Vi legger stadig mer makt i hendene på de som lager «smart» hardware og software. Amazon, Apple, Facebook, de som sitter på dataene og har kompetansen og musklene til å bygge duppedingsene vi i stadig større grad tar for gitt. Da får de en enorm makt til å påvirke hvordan folk jobber, kommuniserer og tenker.

– Jeg tror det mest traumatiske Donald Trump opplevde i sluttfasen av sitt presidentskap, var å bli bannet fra Twitter. Han har kjent det mer på kroppen enn all verdens undersøkende journalistikk fra CNN og NY Times.

Personvern, en av de store utfordringene innen mange teknologiske områder, er noe Lars Erlend jobber mye med.

– Det startet med da GDPR og ny personopplysningslov kom. Det ble stilt mye mer eksplisitte krav til hvordan en jobber med personopplysninger – også i forbindelse med statistiske analyser og AI-utvikling.

– Skal man løse problemer for mennesker, så må man fort jobbe med personopplysninger. For eksempel en forsker som ønsker å bruke maskinlæring til å finne en bedre kreftmedisin. Det er et knallgodt mål, ingen er imot det. Men å bruke maskinlæring til å oppnå det, involverer potensielt svært omfattende behandling av personopplysninger.

– Det er min drøm å finne løsninger som lar oss effektivt utvikle personopplysningsdrevet AI uten at det går på bekostning av personvernet. Hvis ikke kan vi ende i en situasjon der AI-utviklingsarbeidet «flagges ut» til aktører basert i land med mindre fokus på personvern – og som kunde er det ikke lett å vite om AI-løsningen du kjøper har blitt bygget på personopplysninger anskaffet med tvilsomme metoder.

Selv om Lars Erlend kan snakke i timevis om kunstig intelligens, er det andre ting som opptar han på hjemmefronten. Her finner han både spenning og ro – det sørger løpehobbyen, kona og sønnen på 3 år for. Han innrømmer at livet har inntatt en ny fase.

– Sakte, men sikkert erkjenner jeg at livet som ung og fri og uten forpliktelser går mot slutten. Jeg kan ikke slippe alt lenger og løpe maraton i USA, sier Lars Erlend, og forklarer at faren hans har hatt som mål å løpe maraton i alle amerikanske delstater.

Byggmester AI: Helt siden han var liten, har Lars Erlend likt å bygge. Nå bygger han mest i enorme datasett.

Byggmester AI: Helt siden han var liten, har Lars Erlend likt å bygge. Nå bygger han mest i enorme datasett.

– Sakte, men sikkert erkjenner jeg at livet som ung og fri og uten forpliktelser går mot slutten. Jeg kan ikke slippe alt lenger og løpe maraton i USA, sier Lars Erlend, og forklarer at faren hans har hatt som mål å løpe maraton i alle amerikanske delstater.

– Men det er ikke akkurat en klimavennlig hobby å dra på helgetur til USA for å løpe maraton. Derfor løper jeg mest her hjemme. Det er min form for å koble av. Jeg hører på lydbøker og lunter av gårde i et bedagelig tempo.

AI-direktøren med revisorhjertet har funnet flytsonen.

Vi skal vokse og søker flere dyktige kolleger! Trykk her for mer informasjon

Ønsker du å bli en av oss?

Trenger du hjelp av en som Lars Erlend?

Finn din lokale kontaktperson