PwC Accounting

Regnskapsføring er ikke ett fag – det er mange.

Vår brede faglige kompetanse setter oss i stand til å skape lønnsomme forbedringer for din virksomhet.

 

PwC har et av landets aller fremste kompetansemiljøer innenfor regnskapsføring og –rådgivning. Hver dag leverer vi nøyaktig kvalitet med forutsigbarhet i pris til en lang rekke norske og internasjonale virksomheter. Dette gjør vi gjennom å bruke teknologi og moderne økonomisystemer. 
 

 

Automatisering & effektive regnskapstjenester

Gjennom PwC får du tilgang til ledende systemer, kompetanse og effektive regnskapstjenester. 

Regnskapet skal skape verdi for selskapet og bidra til å øke selskapets konkurransekraft. Hos oss får du personlig oppfølging og tilgang til økonomieksperter og rådgivere innen skatt, avgift og arbeidsrett. Vi hjelper deg med å løfte selskapets økonomi og unngå overraskelser.

Vi vet at du er opptatt av kvalitet og effektivitet. For å realisere dette ser vi at virksomheter outsourcer funksjoner. En PwC-undersøkelse viser at en kombinasjon av automatisering, mer effektiv bruk av kapasitet og fellesfunksjoner eller outsourcing reduserer totale kostnader til regnskapsførsel. Vår jobb er å vise at kvalitet og outsourcing lønner seg. 

 

Aktuelle satser

Her finner du alle satsene du leter etter, samlet på ett sted. Enkelt og greit!

Oversikten er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 11. mai 2018:

• Skjermingsrente på lån til selskaper for mai og juni: 0,8 %
• Normrente for rimelige lån i arbeidsforhold for juli og august: 2,1 %

Begge satsene er endret i forhold til forrige periode. Skjermingsrenten for mars og april var 0,5 %, mens normrenten for mai og juni var 2,2 %.

Kontakt oss

Marianne Brusdal
Partner | Leder Accounting, PwC Norway
Tlf: 952 60 702
Kontakt meg

Kristoffer Gjerdevik Vassdal
Partner | Leder for Regnskap Bergen
Tlf: 982 64 300
Kontakt meg

Frode Holthe
Direktør | Regnskapssenter
Tlf: 952 60 821
Kontakt meg

Lars Bratberg
Direktør | Salg og marked, PwC Norway
Tlf: 952 60 194
Kontakt meg

Følg oss