Lønn og HR

 

Lønnskjøring og HR-funksjoner er selvstendige støttefunksjoner for din bedrift – i og for seg uavhengig av regnskapsføringen. Våre kunder opplever både bedre effektivitet og økt trygghet når vi også håndterer disse funksjonene.

 

Tryggheten hviler på vår lange erfaring med å håndtere lønn og HR-relaterte funksjoner på en måte som fremmer bedriftens lønnsomhet samtidig som du kan være trygg på at arbeidet utføres i henhold til alle lovkrav.

I tillegg til den periodiske lønnshåndteringen har vi ekspertise innen blant annet trygd, forsikring og pensjon, personskatt og bevegelse av mennesker over landegrenser.

 

 

Innen lønn og HR kan vi bistå med ekspertise innen blant annet:

  • Trygd, forsikring og pensjon
  • Immigrasjon (visum og oppholdstillatelse)
  • Skatte- og rapporteringsbistand til utenlandske arbeids- og oppdragstagere
  • Personskatt og lønnsområdet
  • Reise og diett

 

Kontakt oss

Marianne Brusdal
Partner | Leder Accounting
Tlf: 952 60 702
Kontakt meg

Kristoffer Gjerdevik Vassdal
Partner | Leder for Regnskap Bergen
Tlf: 982 64 300
Kontakt meg

Frode Holthe
Direktør | Regnskapssenter
Tlf: 952 60 821
Kontakt meg

Følg oss