Lønn og HR

Lønns- og HR-spesialister 

Vårt team med lønns- og HR-spesialister er oppdatert på gjeldende lover og regler. Enten du velger å outsource lønnsfunksjonen alene, eller som en en del av et regnskapsoppdrag, kan du være trygg på at våre ansatte ivaretar din virksomhet og dine ansatte.

Våre lønnsmedarbeidere vil som lønns- og HR-ansvarlig yte personlig service, og gi proaktiv rådgivning for din virksomhet. Gjennom oss får du moderne systemer som vil hjelpe deg å effektivisere og få mer ut av lønn- og HR-funksjonen. Sammen finner vi den beste måten å organisere disse områdene på for din bedrift.

Hos PwC får du en dedikert lønnsmedarbeider som vil ta seg av lønnskjøringen og sørge for at dine ansatte får rett lønn til rett tid.

 

Våre standardtjenester knyttet til lønn og HR:

 • Lønnskjøring (lønnsberegning og lønnsutbetaling), utsendelse av lønnsslipper

 • Årlig sammenstilling av inntekt (lønns- og trekkoppgave)

 • Behandling og rapportering av naturalytelser

 • Feriepenger

 • Utlegg og reiseregninger

 • Inn- og utmelding av arbeidstakerregisteret

 • Offentlig rapportering, herunder
  • A-melding
  • Forskuddstrekk
  • Arbeidsgiveravgift
 • Oppfølging sykdom og fravær, refusjoner og kommunikasjon med NAV

 • Pensjon og personalforsikringer

I tillegg bistår vi med ekspertise innen:

 • Trygd, forsikring og pensjon
 • Immigrasjon (visum og oppholdstillatelse)
 • Skatte- og rapporteringsbistand til utenlandske arbeids- og oppdragstakere
 • Personskatt
 • Ansettelser og ansettelsesavtaler
 • Nedbemanning og omorganiseringer
 • Konflikthåndtering
 • Personvern
 • HMS
 • Personalhåndbok
 • Konkurranseklausuler
 • HR-systemer
 • Organisasjonsutvikling og ledelse

For å nevne noe.

 

Kontakt oss

Marianne Brusdal

Partner , PwC Norway

Tlf: 952 60 702

Kristoffer Gjerdevik Vassdal

Partner | Leder for Regnskap Bergen, PwC Norway

Tlf: 982 64 300

Frode Holthe

Direktør | Regnskapssenter, PwC Norway

Tlf: 952 60 821