Mva.-representasjon

Din mva.-representant

Når en utenlandsk bedrift selger produkter eller tjenester som er avgiftspliktig til norske bedrifter eller forbrukere, er de avgiftspliktige etter samme regler som norske virksomheter. Dersom selskapet ikke har fast driftssted i Norge, kan selskapet søke om å registrere seg i Norge gjennom en mva.-representant.

Som deres mva.-representant bistår PwC med registreringen i norske registre, administrering av fakturering til norske kunder, avstemming av toll og import-mva., rapportering og innbetaling av mva., samt å være kommunikasjonsleddet med de norske myndighetene.

Våre tjenester innen mva.-representasjon

  • Mva.-regnskap med oppfølging av pålagte frister
  • Registrering av filial med registrering gjennom representant
  • Registrering i mva.-registeret
  • Kontroll og avstemming av kontoutskriften fra Tolletaten
  • Søknad om tollkreditt
  • Veiledning vedrørende riktig behandling av mva.
  • Regnskapsførsel
Kristoffer Gjerdevik Vassdal

Kristoffer Gjerdevik Vassdal, partner, PwC Norway.

Kontakt oss

Marianne Brusdal

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 702

Kristoffer Gjerdevik Vassdal

Partner | Leder for Regnskap Bergen, PwC Norway

Tlf: 982 64 300

Frode Holthe

Direktør | Regnskapssenter, PwC Norway

Tlf: 952 60 821