Advokatfirmaet PwC

Jus handler ikke om å få rett i noe, men om å gjøre noe rett. Du må forstå det juridiske landskapet du opererer i og være ryddig i møtet med myndigheter, forretningsforbindelser og ansatte.

Sikre forutsigbar drift

Jus forbindes ofte med å løse konflikter, men er i praksis langt viktigere for å unngå konflikter. Det gjelder uavhengig av om spørsmålet er knyttet til ansatte, organisatoriske endringer, internasjonal ekspansjon eller skatter og avgifter. Vi hjelper deg å skape god balanse i rollene som arbeidsgiver og konkurranseaktør, redusere unødvendig risiko og sikre forutsigbar drift.

Digitalisering

Digitalisering og globalisering er stikkord som er og blir viktige i årene som kommer. Vi jobber mer internasjonalt, handler mer internasjonalt og teknologien bidrar til å gjøre verden tilgjengelig på en helt annen måte enn før.

Nye muligheter - også juridisk

Kunnskap og tilgang til disse mulighetene vil være en nøkkel for å lykkes i den nye verden vi lever i. Vi har denne kunnskapen og tilgangen.

PwC er et av verdens største nettverk innen forretningsjus, skatt og avgift med mer enn 12.500 praktiserende advokater i 157 land.

Vi gir deg unik tilgang til nasjonal ekspertise, uansett hvilket land du ser mot. Vi har spesialkompetanse innen komplekse skatte-, avgifts- og forretningsjuridiske spørsmål.Jeg ønsker hjelp innen:

Forretningsjus

Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester. Med et sterkt tilbud innen forretningsjus i tillegg til skatte- og avgiftsrådgivning, kan vi gjøre mer for å hjelpe våre kunder i et bredt og praktisk perspektiv. Med ca. 2.400 praktiserende advokater i over 80 land, er PwC et av de største internasjonale forretningsjuridiske nettverk i verden.

Les mer

Kontakt oss

Trond Ingebrigtsen
Partner | Leder Advokatfirmaet PwC
Tlf: 952 60 810
Kontakt meg

Følg oss