Juridisk due diligence

Vi tilbyr effektiv juridisk gjennomgang av virksomheter

Juridisk due diligence gir god oversikt over virksomhetens juridiske forhold og god mulighet til å skaffe overblikk over virksomhetens potensial og utfordringer.

Juridisk due diligence kan utføres separat, eller vi kan tilby en samlet gjennomgang av virksomheten som i tillegg omfatter for eksempel gjennomgang av finansielle og kommersielle forhold. Vi samarbeider nært med våre kollegaer i PwC Deals.

Juridisk due diligence kan videre tilbys med fokus på nærmere definerte fagområder eller som en totalgjennomgang av virksomhetens juridiske forhold.

Vi kan hjelpe deg med blant annet:

  • Gjennomgang av selskapets juridiske forpliktelser og risiko
  • Valg av transaksjonsstruktur
  • Avtaleverk (eksempelvis aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler og managementavtaler)
  • Etterfølgende implementering nasjonalt og internasjonalt

     

Kontakt oss

Andreas Dypvik

Advokat | Direktør

Tlf: 952 28 586

Dag Saltnes

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen

Tlf: +47 952 60 632

Kjell Richard Manskow

Advokat | Partner

Tlf: 952 61 176