Moms & Særavgifter

Vi finner praktiske og optimale løsninger for våre klienter innen merverdiavgift, toll og særavgifter.


Vi fokuserer på et godt samarbeid med avgiftsmyndighetene og andre sentrale aktører, og de fleste av våre medarbeidere har tidligere erfaring fra Skatteetaten eller Tollvesenet. Gjennom vårt nettverk av skatte- og avgiftsrådgivere i 158 land kan vi tilby helhetlig rådgivning også i internasjonale forhold.

 

Kontakt oss

Trond Ingebrigtsen

Trond Ingebrigtsen

Partner | Leder Advokatfirmaet PwC, PwC Norway

Tlf: 952 60 810