MVA-representasjon, filialregnskap og annen rapportering

Utenlandske næringsvirksomheter som har avgiftspliktig virksomhet med tjenesteyting eller varehandel til norske bedrifter eller forbrukere, plikter å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret. Plikten omfatter også føring og oppbevaring av regnskap samt innsendelse av omsetningsoppgaver til Skatteetaten. Utenlandske selskap uten fast forretningssted som driver slik aktivitet i Norge, kan registrere seg for merverdiavgift gjennom en norsk momsrepresentant.

Fra 1. april 2017 ble det for næringsdrivende fra visse land frivillig å ha en stedlig mva- representant. Nå kan disse søke om direkte registrering for merverdiavgift, men vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er mulig å registrere seg ved mva-representant. Dette gjelder næringsdrivende hjemhørende i et EØS-land som Norge har en skatteavtale med (Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria, Estland, Færøyene, Grønland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Ungarn). For næringsdrivende hjemmehørende i alle andre land gjelder fremdeles kravet om stedlig mva-representant.

Vi yter denne bistanden og har bred og lang erfaring med å være mva-representant for utenlandske næringsvirksomheter. Som selskapets momsrepresentant bistår vi også med registreringen i de ulike registre, håndtering av fakturaer til norske kunder, at merverdiavgift blir riktig behandlet og rapportert samt å være norsk adresse og kommunikasjonsledd til norske myndigheter. Dersom utenlandske selskap har pådratt seg kostnader i Norge eller om norske selskap har pådratt seg kostnader i utlandet, kan vi bistå med søknad om momsrefusjon.

Vi hjelper deg med MVA-representasjon, filialregnskap og annen rapportering


Vi kan bistå med blant annet:

Momsrepresentasjon

 • Momsregnskap og momsrapportering
 • Registrering ved mva-representant i Brønnøysundregistrene
 • Registrering i merverdiavgiftsregisteret
 • Veiledning vedørende riktig momsbehandling
 • Oppbevaring av regnskapsdokumentasjon

Se mer

Momsrefusjon

 • Utarbeidelse av søknad til Norge
 • Utarbeidelse av søknad til andre land (EU-land samt noen andre)
 • Veiledning vedrørende muligheter for refusjon

Se mer

Filialregnskap og annen rapportering

 • Bistand for utenlandske næringsdrivende som selger elektroniske tjenester til norske kunder (VOES)
 • Filialregnskap
 • Representasjon og regnskap knyttet til flypassasjeravgiften

Se mer


Kontakt oss

Trond Ingebrigtsen

Trond Ingebrigtsen

Partner | Leder Advokatfirmaet PwC

Tlf: 952 60 810

Arvid Lie

Arvid Lie

Daglig leder | Skatterådgiver | Senior Manager

Tlf: 994 99 913

Anneli Gjertsen

Anneli Gjertsen

Advokatassistent DNA | Senior Manager

Tlf: 952 60 659