Oppkjøp og reorganiseringer

Når oppkjøp eller reorganisering vurderes er det viktig å få avklart avgiftsmessige konsekvenser.

Vi har dedikerte medarbeidere med lang erfaring fra avgiftsmessig bistand, samt øvrige rettslige problemstillinger ved oppkjøp, salg og omorganiseringer. Vi samarbeider tverrfaglig med våre rådgivere innen transaksjonsstøtte og finansiell rådgivning. I tillegg er vi en del av et verdensomspennende transaksjonsnettverk i PwC, og har solid erfaring med å håndtere store og små transaksjoner over landegrensene.

Oppkjøp og reorganisering


Vi kan bistå med blant annet:

Gjennomgang ved oppkjøp

I forbindelse med oppkjøp av virksomheter undersøker vi blant annet;

 • om virksomheten har noen pågående avgiftssaker, 
 • om de har skyldig mva eller særavgifter, 
 • gjennomgang av mva,
 • rapportering for å avdekke risikoområder. 

Når vi avdekker funn blir dette enten reflektert i kjøpeprisen eller som en garanti i avtalen mellom partene. Vi bistår også med innspill på en optimal struktur etter at transaksjonen er gjennomført.

Se mer

Omorganisering

I forbindelse med omorganiseringer bistår vi blant annet med å undersøke konsekvenser i forkant av en fisjon/fusjon. Vil reorgansieringen eksempelvis lede til:

 • endret bruk av lokalene som gjør at man ikke oppfyller sine forpliktelser overfor gårdeier, eller
 • at anskaffelser med bindingstid for mva (kapitalvarer) flyttes i forbindelse med en reorganisering? Dersom kapitalvarer flyttes bistår vi med å få utarbeidet justeringsavtaler for mva som oppfyller formkravene innen tidsfristen. Dette for å unngå å tilbakebetale fradragsført mva som er omfattet av bindingstiden.

Se mer

Transaksjonskostnader

Skatteetaten er i utgangspunktet svært restriktive med å akseptere fradrag for mva på transaksjonskostnader. De anser dette som ikke fradragsberettigede eierkostnader.

Basert på rettspraksis og uttalelser fra Skatteetaten vil det fortsatt være muligheter for fradrag for kostnader knyttet til oppkjøp, restrukturering, emisjonskostnader og annen refinansiering. Vi har lang erfaring med bistand knyttet til transaksjonskostnader.

Se mer

Etterfølgende implementering

Etter en transaksjon er gjennomført bør det bla. vurderes om:

 • Det blir endringer i avgiftsrapporteringen
 • Fellesregistrering bør gjennomføres eller endres på
 • Fakturamaler må endres
 • Leverandører må informers slik at nye fakturaer oppfyller formkrav
 • Etablere nye rutiner for etterlevelse av justeringsforpliktelser

Se mer


Kontakt oss

Marit Barth

Marit Barth

Advokat | Partner

Tlf: 952 60 496

Morten Fotland

Morten Fotland

Advokat | Direktør

Tlf: 916 62 260

Oddgeir Wiig

Oddgeir Wiig

Advokat | Direktør

Tlf: 952 62 885

Gaute Corneliussen

Gaute Corneliussen

Advokat | Leder Advokatfirmaet PwC Agder

Tlf: 952 61 073