Shipping, offshore og oljeservice

Vi har et dedikert team som har lang erfaring med skattemessig bistand til selskaper innenfor shipping, offshore og oljeservice. Vi er en del av et globalt nettverk med spesialkompetanse innenfor disse områdene i PwC, og har solid erfaring med å bistå klienter som driver virksomhet på tvers av landegrensene. 

Shipping, offshore og oljeservice


Vi kan bistå med blant annet:

 • Strukturering av etableringer i Norge og utlandet
 • Skattemessig rådgivning knyttet til rederiskatteordningen, herunder reglene om beskatning ved inntreden, løpende beskatning under ordningen, flaggkrav og uttreden
 • Internprisingsspørsmål
 • Vurdering og utforming av skatteklausuler
 • Skattemodellering
 • Compliance
 • Endring av ligning, tvisteløsning
 • Kontakt med skattemyndighetene
 • Eventuelle registreringsplikter for merverdiavgift eller tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet
 • Mulige fritaksordninger for merverdiavgift og toll i Norge og utlandet
 • Fast driftssted for merverdiavgift i utlandet
 • Eventuelle toll- og særavgiftsforpliktelser på skip eller innretninger som føres inn på mer varig basis utlandet  

Kontakt oss

Hilde Thorstad

Hilde Thorstad

Advokat | Partner

Tlf: 952 60 548

Pål Tangen Heggernes

Pål Tangen Heggernes

Advokat | Partner

Tlf: 952 60 455

Espen Qvist

Espen Qvist

Advokat | Partner

Tlf: 952 60 407