Skatt og avgift

Våre skatteeksperter bistår deg med rådgivning innenfor skatt og avgift

Våre eksperter har spesialkompetanse innen komplekse spørsmål og etablering av strategier for håndtering av skatt på det norske og internasjonale markedet. Gjennom vårt nettverk av skatte- og avgiftsrådgivere i 158 land kan vi tilby helhetlig bistand uansett hvor i verden virksomheten drives.

Skatt er teknisk komplisert og krever inngående kunnskap om regelverk som er i stadig endring. Riktig bruk og forståelse av reglene krever erfaring og spisskompetanse. Vi kan gi råd om optimale finansieringsløsninger og styring av risiko og internkontroll på skatteområdet. Vi har også lang erfaring med personlig skatterådgivning. Vårt internasjonale nettverk gjør at vi kan tilby skreddersydde team, strategier og løsninger for de fleste klienter – fra personlig skattytere til større internasjonale konsern.

Vi kan hjelpe deg med blant annet: 

  • Internasjonal og nasjonal beskatning, rådgivning for bedrifter og privat næringsliv.
  • Personbeskatning, råd til privatpersoner om inntekts- og formuesforhold, formueskatt, selvangivelse og mer.
  • Skattetvister, bistand innen skattetvister og prosedyre om skatterett.
  • Compliance Services, hjelp til rapporteringsforpliktelsene dine.
  • Mergers & Acquisitions og transaksjonsstøtte, skatterådgivning og bistand i forbindelse med oppkjøp, restruktureringer og joint ventures.
  • Bransjeekspertise innen shipping, petroleum, offshore og oljeservice, skattemessig rådgivning innen blant annet etableringer, rederiskatt, mutual agreement procedures og internprising.

 


Kontakt oss

Lars Helge Aasen

Senior skatterådgiver | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 274

Kontakt meg

Dag Saltnes

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen, Bergen, PwC Norway

+47 952 60 632

Kontakt meg

Hilde Thorstad

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 548

Kontakt meg

Norges skatteblogg

Skattebloggen handler om mer enn skatt: Her finner du våre perspektiver på forretningsjus, avgifter, HR-relatert jus og – selvsagt – skatt.

Gå til Skattebloggen