Personbeskatning


Vi har lang erfaring med nasjonal og internasjonal skatterådgivning til personer med utfordrende inntekts- og formuesforhold.


Personbeskatning: Hvordan kan vi hjelpe deg? 

Personlig skatterådgivning - internasjonale forhold

I en stadig mer globalisert verden blir behovet for en helhetlig personlig skatterådgivning større. Man har stadig oftere inntekter og formue i flere land, eller man er mer fleksibel på hvor man ønsker å bo og arbeide. Vi har et stort nettverk av rådgivere i over 150 land som vi samarbeider med hver dag for å gi våre kunder rådgivning av ypperste klasse. Se også Global Mobility.

Se mer

Personlig skatterådgivning - Norge

Vi kan bistå med rådgivning og bistand på alle områder av den personlige skattesfæren, eksempelvis ved sluttavtaler i arbeidsforhold, lønn/bonus/incentivordninger, eie av aksjer/verdipapirer, holdingmodeller, selvstendig næringsvirksomhet, fradrag, kjøp- og salg av fast eiendom, pensjonsavtaler osv. Vi bistår i alle ledd; fra rådgivning i forkant og eventuelle anmodninger om bindende forhåndsuttalelser, gjennom selvangivelsesprosessen, og om det skulle komme til endringssaker eller annen kommunikasjon med skattemyndighetene i etterkant.

Se mer

Formue

Formuesskatten er omdiskutert, men enn så lenge har vi formuesskatt. Det betyr at vi må forholde oss til utfordringer særlig i forhold til verdsettelse av formue. Vi har ekspertise på rådgivning knyttet til både norske og utenlandske formuesposter.

Se mer

Incentiver og avlønningsmodeller i arbeidsforhold

Personer som deltar i incentivordninger som aksje- eller opsjonsordninger i arbeidsforhold må forstå de skattemessige konsekvensene og eventuell risiko som ligger i ordningene. Særlig når ordningene er etablert av utenlandske konsernselskaper kan det være vanskelig å anvende norske skatteregler og å vite med sikkerhet hva som kreves av vedlegg og skjemaer i norsk selvangivelse. Vi har lang og bred erfaring med bistand på både norske og internasjonale incentivordninger i alle faser - fra etablering av ordning, gjennom selvangivelsesprosessen og til ordningene utløper.

Se mer

Selvangivelsesbistand

Vi bistår med utarbeidelse av selvangivelser for personer med kompliserte inntekts- og formuesforhold. Vi er opptatt av helhet og rådgivning, og det er viktig for oss å se muligheter for våre kunder. Samtidig er det viktig å forholde seg til gjeldende regler, og å sørge for å gi tilstrekkelig informasjon til skattemyndighetene.

Se mer

Skattetvister

Vi tilbyr spesialistbistand innen skattetvister og prosedyre på skatterettens område.

Les mer om skattetvister her.

Se mer

Kontakt oss

Torbjørn Stokke

Advokat | Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 187

Peter Rogge Elieson

Advokat | Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 166

Per Christian Ask

Partner, PwC Norway

Tlf: 982 06 691

Erland Nørstebø

Senior skatterådgiver | Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 669