TaxTech

Hvordan digitalisere skatte- og avgiftsfunksjonen i din virksomhet?

Gjennom robotisering, datavisualisering og dataanalyse får du full kontroll og mer presise konsekvensanalyser.

Digitalisering av skattefunksjonen

Fremover vil Skatteetaten kreve raskere tilgang til data. Om ikke altfor mange år kan det være en realitet at de har tilgang til sanntidsinformasjon. Da er man helt avhengig av å ha god kontroll på egne data og hva de forteller. 

Men norske virksomheter går også i retning av å både bli mer komplekse i omfang og geografi. Etter hvert som datamengden øker, vil det bli vanskeligere å gjennomføre gode skatteanalyser gjennom tradisjonelle regneark.

For å behandle, analysere og forstå datasett fra ulike kilder er dashboarding og visualiseringsverktøy en klar fordel om man skal være effektiv, presis og levere til korte frister. 

Kontakt oss

Det er alltid kult å være først ute i markedet med nye tjenesteområder. I USA har vi allerede kommet langt på vei og globalt har vi trent mer enn 8000 av menneskene våre. I løpet av de siste 12 månedene har også mer enn 2600 mennesker hos 280 klienter fått opplæring i dataanalyse på skatteområdet.

Marit Barth, advokat og partner

SAF-T fra januar 2020 

Implementeringen av SAF-T fra januar 2020 vil innebære et skifte i hele måten skattemyndighetene jobber med data på. 

SAF-T (Standard Audit File-Tax) er en ny elektronisk rapporteringsstandard for skatt, avgift og regnskap. Ut 2019 er SAF-T frivillig å bruke, før det blir obligatorisk for alle bokføringspliktige fra 1. januar 2020.

SAF-T gir skattemyndighetene enklere tilgang til bedriftenes regnskapsmateriale, hvor alle innsendinger og analyser foregår digitalt. Les mer om innføringen av SAF-T

 

Vi bistår med rådgivning gjennom hele prosessen

Kartlegging

  • Hva er virksomhetens store smertepunkter på skatte- og avgiftsområdet?
  • Hvilke funksjoner skal digitaliseres?
  • Hvem i virksomheten er ansvarlig for de ulike områdene?
  • Hvem i virksomheten skal læres opp i nye teknologiske verktøy?

Se mer

Fremdriftsplan

  • Hvilke funksjoner skal digitaliseres først?
  • Når og hvordan?

Se mer

Verktøy

  • Hvilke verktøy er mest hensiktsmessig å ta i bruk?
  • PwC gir deg oversikt over hva som finnes på markedet og hvilke funksjonaliteter de ulike verktøyene gir.

Kan nye verktøy integreres med eksisterende løsninger? 

Eksempelvis kan det tenkes at virksomheten allerede har en funksjonell dashboard-løsning, men mangler et godt system for å behandle og bearbeide store datamengder.

Se mer

Lover og regelverk

Er lover og regelverk hensyntatt?

Når virksomheten digitaliserer skatteanalyser, er det viktig at standardiserte formler hensyntar alle nye regler og lovverk på skatte- og avgiftsområdet.

Våre rådgivere har full oversikt over nye regelverk, også de som kommer i nær fremtid.

Se mer

Fremtidsanalyser

Fremtidsanalyser og bedre utnyttelse av data 

Når dagens skatteanalyser er digitalisert, vil neste steg være å optimalisere analysene ytterligere, slik at virksomheten kan hente ut enda mer verdifull informasjon. Vi tilbyr rådgiving på hvordan nye variabler og nye kombinasjoner av variabler kan gi virksomheten mer innsikt i egen drift. Fremtidsanalyser vil også gi deg mulighet til å ligge i forkant av endringer og utvikling i markedet.

Merk at nøkkelen til en suksessfull digitaliseringsreise ligger i kvalitet på, kontroll av og ryddige grunndata. 

 

Se mer

loading-player

Playback of this video is not currently available


 

TaxTech Academy

TaxTech Academy er en interaktiv to-dagers workshop hvor du får en smakebit på hvordan TaxTech-verktøy kan hjelpe deg i skatte- og avgiftsarbeidet. Du får selv teste flere av dem.

 

Verktøyene i TaxTech vil ikke bare bidra til å løse konkrete smertepunkter i skatte- og avgiftsfunksjonen. Bruker du verktøyene riktig, kan du i tillegg oppnå proaktiv overvåking, kontroll, planlegging, forecasting og beslutning.

Marit Barth, advokat og partner

Vil du vite mer om TaxTech Academy?

Fyll ut feltene under, så tar vi kontakt med deg innen kort tid!

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Marit Barth

Advokat | Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 496

Torkil Hindberg

Partner | Risk Advisory Services, PwC Norway

Tlf: 952 60 567

Øystein Tungen

Statsautorisert revisor | CFO Services | ERP | SAF-T | , PwC Norway

Tlf: 952 60 827