Optimalisering av økonomifunksjonen

Fremtidens økonomifunksjon krever et teknologisk løft

Vi bistår virksomheter med å optimalisere økonomifunksjonen og øke teknologi-modenheten.

CFO blir en mer strategisk leder

CFO spiller en stadig viktigere rolle for virksomheten og forventningene til økonomifunksjonens rolle blir stadig høyere. Hoveddriverne er kravene om at CFO blir en mer strategisk leder og sparringspartner, samtidig som den stadig akselererende teknologiske utviklingen gjør at endringer i økonomifunksjonen skjer i et raskere tempo. 

Vårt team i CFO Solutions består av erfarne og operative rådgivere  som kan god praksis for effektive økonomifunksjoner. Vi står klare til å hjelpe din økonomifunksjon med det teknologiske løftet som kreves for å bli fremtidens økonomifunksjon. 

Modne økonomifunksjoner tar rollen som forretningspartner. De bistår med relevant beslutningsstøtte samtidig som de utfordrer driften til å bli litt bedre hver dag. For å få frigjort tid til forretningspartner-rollen må økonomioppgaver automatiseres.

Marianne Brusdal, Partner, CFO Solutions
Ofte stilte spørsmål fra våre kunder:
 • Utnytter vi vårt ERP-system optimalt?

 • Kan vi utvikle og levere bedre styringsinformasjon?

 • Kan vi øke effektiviteten i regnskapsprosessene?

 • Hvordan kan vi utvikle oss som forretningspartner?

 • Har vi riktige kompetanse for å levere det som forventes i fremtiden?

 • Kan jeg redusere kostnadene på drift av økonomi?

 • Hvordan driver vi sammenlignet med andre økonomifunksjoner?


Hvordan kan vi hjelpe deg med å bygge fremtidens økonomifunksjon?

Avdekke potensiale av din økonomifunksjon

 • Hvordan presterer vår økonomifunksjon i forhold til de beste? 
 • Hva er de mest modne økonomifunksjonene fokuserer på? 
 • Hvordan kan vi utnytte tilgjengelig teknologi bedre?

Dette er spørsmål som CFO-er ofte ønsker svar på, og CFO Solutions kan god praksis for drift av økonomifunksjoner. Gjennom en grundig analyse vil vi forstå modenhetsnivået til økonomifunksjonen, og hva det bør fokuseres på for å oppnå en mer effektivt driftsmodell som leverer god kvalitet og relevant styringsinformasjon.

Ta rollen som forretningspartner

Modne økonomifunksjoner leverer beslutningsstøtte mer effektivt gjennom robuste og dynamiske styringsprosesser.

CFO Solutions kan god praksis innenfor styringsprosesser, strategiutvikling, måling og organisering av økonomifunksjonen, og kan bistå med å designe fremtidens økonomifunksjon og hva du må gjøre for å kunne bli en forretningspartner. 

 

Effektivisere driften gjennom automatisering

Vi kan hjelpe med å utnytte teknologiske muligheter for å skape en effektiv og prosessdrevet økonomifunksjon. CFO Solutions kan god praksis knyttet til bruk av RPA (robotic process automation) og effektivisering gjennom LEAN Finance, og vi vet hvordan det skal jobbes for å utnytte disse verktøyene på en optimal måte.

 

Se muligheter i nye verktøy og sikre utnyttelsen i eksisterende løsninger

Vi kan bistå deg med å forenkle og standardisere prosesser ved bruk og implementering av neste generasjons skybaserte ERP og analyse-løsninger. CFO Solutions er kjent med løsninger som finnes i markedet og hvilke muligheter dette kan gi for en mer effektiv økonomifunksjon med de rette verktøyene for økt beslutningsstøtte.

Organisering & kontinuerlig kompetanseutvikling

Vi opplever at mange økonomifunksjoner har uklare roller og grensesnitt internt. Dette ofte er en kilde til ineffektivitet, og ofte vanskeliggjør det også effektiviseringsarbeidet og kompetanseutviklingen av medarbeidere. CFO Solutions kan god praksis for organisering av oppgaver i økonomifunksjonen, etablering av en robust driftsmodell, samt at vi kan bistå med kvalitet i kompetanseutviklingen.

 


Det er i dag en helt annen måte å jobbe som business controller i RiksTV sammenlignet med tiden før implementeringen av dynamisk styring. At vi ikke lenger bruker tid på budsjettering og avviksanalyser har frigjort mye av controllerens tid som nå i stedet benyttes til mer verdiskapende aktiviteter for selskapet. Dette har resultert i at controllerne i dag er mye tettere på forretningen sammenlignet med tidligere. Dette setter de i stand til å utfordre, samt være gode forretningspartnere for lederne våre.

Helena Müller, CFO i RiksTV

Hold deg faglig oppdatert

Kontakt oss

Marianne Brusdal

Marianne Brusdal

Partner l Nasjonal leder for CFO Solutions, PwC Norway

Tlf: +47 952 60 702