Fra produsent til tjenestetilbyder

Foto: ©️Livework

Mustad Hoofcare, Nederland

Vi ble bedt om å avdekke nye måter Mustad kunne komme nærmere kundene sine på. Vi begynte med en global undersøkelse, der vi nådde ut til 90 deltakere i 10 ulike regioner. Noe av det viktigste vi fant ut, var at hovslagerne hadde behov for spesifikke verktøy til å holde oversikt over kunder og tidligere utførte og kommende oppdrag. De hadde også behov for å tydeliggjøre hvilke verdier de tilførte kundene sine.

Vi utviklet en app de kunne bruke for å samarbeide enkelt med veterinærer, dressører og eiere, i tillegg til å spore viktig informasjon og fremdriften på oppdrag. Vi testet konseptet gjennom en klikkbar og godt utviklet prototype. Mustad har nå begynt å bevege seg videre fra produksjon og inn i tjenestesektoren, noe som gir selskapet større rekkevidde i bransjen. Appen er nå under utvikling.

«Metoden deres gjorde at vi kunne innhente mer informasjon fra hovslagerne – informasjon vi tidligere ikke fikk tilgang til.»

Hans MustadAdm.dir.