Fra strategi til implementering

Strategy and operations

Har din virksomhet en strategi som gir et varig konkurransefortrinn?

For mange virksomheter jakter muligheter hvor som helst uten å vie nok oppmerksomhet til hvorvidt de har en rett til å lykkes. PwC sin unike, og veldokumenterte, tilnærming tar utgangspunkt i selskapenes særegne kapabiliteter for å skape et varig konkurransefortrinn.

Har du en strategi for å vinne?

Vi jobber sammen med dere for å oppnå varige forbedringer.

PwC sin metode innenfor strategi er basert på forskning og utviklet gjennom lang erfaring fra en rekke prosjekter for ledende virksomheter i ulike bransjer, land og markeder. Vi tror at et tett samarbeid med våre kunder er kritisk for å utvikle gjennomførbare strategier som skaper varig verdi.

Hildegunn Naas-Bibow Partner, PwC

Strategiutvikling

PwC bistår med strategiutvikling for å identifisere og realisere virksomhetens forbedringspotensial. Strategi handler om å bygge en vellykket virksomhet ved å spille på dens unike egenskaper og muligheter i markedet.

Capability Driven Strategy + Growth 

Capability Driven Strategy + Growth tar utgangspunkt i noen få særegne og differensierende kapabiliteter og fokusere på hvordan disse kapabilitetene i kombinasjon kan videreutvikles og forsterkes. Et tydelig verdiforslag som henger sammen med produkter og tjenester som tilbys og virksomhetens kapabilitetssystem vil være avgjørende for å oppnå langvarig suksess og vekst. Rammeverket er svært anvendelig og kan benyttes innenfor ulike typer strategiprosjekter.

Kundens behov er vårt utgangspunkt

Vi har inngående bransjekompetanse og er analytisk drevet. Vi bruker mye tid på å forstå de reelle behovene til din organisasjon. Vi er opptatt av å jobbe tett sammen og dele kompetanse - fra strategi til implementering. 

Fra strategi til implementering med PwC. Hvordan kan vi hjelpe deg?

Strategisk sourcing

Har du kostnadskontroll?

 

Vi har erfaring med innkjøp i de fleste kategorier, og over tid har vi etablert en omfattende database for å kunne sammenlignes med tilsvarende virksomheter. 

 

Les mer om strategisk sourcing

 

Se mer

Logistikkoptimering

Er logistikk en stor driver av de totale driftskostnadene i din virksomhet? 

Opplever du at det er vanskelig å sette riktig servicenivå til rett pris? Er din logistikkstruktur rigget for nye behov og krav som stilles til bærekraft i det grønne skiftet?

PwC har betydelig erfaring med gjennomføring av prosjekter innen nettverks- og distribusjonsoptimalisering hvor vi jobber sammen med kunden. Vår lange erfaring nasjonalt og internasjonalt, samt bruk av avanserte analyseverktøy gjør oss i stand til å gi våre kunder avgjørende beslutningsstøtte hele veien fra utredning av logistikkstrategi til operativ distribusjonsoptimalisering.

Les mer om logistikkoptimering

Se mer

Kostnadskutt og lønnsomhetsforbedring

Har din virksomhet en kostnadsbase og organisering som reflekterer hva som er riktig for å vinne i fremtiden?

 

Majoriteten av kostnadsprogrammer ser på kostnader uavhengig av selskapsstrategien og reduserer alle kostnader jevnt på tvers av alle funksjoner i hele virksomheten. PwC sin unike tilnærming tar utgangspunkt i selskapets strategi, unike kapabiliteter og organisering.  

 

Les mer om kostnadskutt og lønnsomhetsforbedring

 

Se mer

S&OP: Sales and operations planning

PwCs erfaring med S&OP

 

S&OP kobler strategi og operasjonell virksomhet sammen, og på dette området har PwC særskilt kompetanse. Vi har et anerkjent rammeverk for S&OP, samtidig som vi har ekspertkompetanse både på S&OP og på hver av de underliggende funksjonsområdene som skal planlegges.

 

Vår erfaring er at gode interne prosesser, organisering, informasjonsstruktur, teknologi, kultur og KPI-er er viktige dimensjoner som støtter opp om S&OP, og sikrer at det er mulig å levere på målene.

Les mer om S&OP: Sales and operations planning

 

Se mer

Verdikjedestrategi

Operasjonalisering av strategi og gjennomføring av strukturelle endringer og omstilling i verdikjeden.

 

Med velutprøvde metoder og verktøy sikrer vi trygg implementering av nye forretningsprosesser og endringer. Det gir god resultatoppnåelse og langsiktige løsninger.

 

Vi støtter kunder i utarbeidelsen av en tydelig og gjennomførbar verdikjedestrategi som er forankret i virksomhetens overordnede strategi og ambisjoner. Vi bidrar med å etablere gode beslutningsunderlag og fasiliterer prosessen i tett samarbeid med deg som kunde. Dette sikrer forankring, engasjement og eierskap til ny retning.

Les mer om verdikjedestrategi 

 

Se mer

Innkjøpsstrategi og organisering

Er din innkjøpsfunksjon rustet for fremtidens innkjøp?

Det stilles nå høyere krav til innkjøpsfunksjonen. En effektiv innkjøpsstrategi og organisering bidrar til at virksomheten lykkes med å realisere sin forretningsstrategi. Hva bør ledere fokusere på for å etterleve kravene?

For å lykkes må man se helheten og fokusere på konkrete tiltak

En god innkjøpsstrategi ser fremover mot implementering og gevinstrealisering. Vi bistår med å integrere operasjonelle målsetninger på innkjøpsområdet som en naturlig del av det helhetlige strategiarbeidet.

Vi gjør en vurdering av innkjøpsfunksjonens mål og foreslår hvilken organisasjonsstruktur, kompetanse, systemer og infrastruktur som best støtter dette. 

Les mer om innkjøpsstrategi og organisering 

Se mer

Lean

Hva verdsetter kundene dine, og hvordan leverer du dette på en effektiv måte? Evner dine ansatte å arbeide med kontinuerlig forbedring?

PwCs tilnærming til Lean legger vekt på å forstå totaliteten før en prioriterer fokusområder for videre arbeid. Nettopp derfor er det så viktig med involverte og dedikerte ledere som evner å se helheten.

PwC har lang erfaring med Lean i mange ulike bransjer og fokuserer på å arbeide sammen med oppdragsgiver for å oppnå økt effektivitet gjennom konkrete forbedringsinitiativ og løsninger som fungerer i praksis. Vi garanterer også kompetanseoverføring, samt kursing for å sikre langsiktige gevinster.

Les mer om PwCs tilnærming til Lean

Se mer

Design to value

Vet du hva kunden er villig til å betale for?

 

Design-to-Value handler om å identifisere de egenskapene hos et produkt eller tjeneste som koster mye, men som betyr lite for kunden. Og omvendt.

 

For å lykkes må man forstå kunden

 

Av de tre områdene man må forstå i dybden, er den mest krevende å virkelig forstå hva kunden verdsetter og være trygg på hvordan de vil respondere på endringer.

 

Her benytter vi en tilnærming hvor man steg for steg blir tryggere på at endringen er riktig å gjøre, og at den vil gi ønsket effekt.

Les mer om Design to value

 

Se mer

Enterprise agility - agil transformasjon

En verden i eksponentiell endring

En verden med stadig høyere endringstakt og kompleksitet drevet av teknologiutvikling, økte kundekrav og medarbeiderforventninger stiller krav til organisasjonens responsivitet og tilpasningsdyktighet.

Er din virksomhet rigget for fremtiden? 

Tradisjonelle organisasjonsmodeller og arbeidsformer med funksjonell- og hierarkisk inndeling er først og fremst utviklet for et stabilt og forutsigbart miljø. 

Med økt endringstakt og kompleksitet stilles det krav til kontinuerlig tverrfaglig samarbeid med få overleveringer og tydelige mandater for raske beslutninger. Agil organisering baserer seg på små autonome og tverrfaglige team som jobber iterativt og inkrementelt i sprinter mot felles mål. Teamene er organisert ende-til-ende rundt produkt eller tjeneste som treffer kunden – nettopp for øke fokus på å levere en helhetlig kundeopplevelse.

Enterprise Agility tar for seg organisasjonens evne til å respondere på og tilpasse seg disse endringene på en effektiv måte gjennom nye arbeidsmetoder, organisasjonsstruktur og fokus på endringsledelse og kultur. 

Les mer og agil transformasjon 

 

Se mer

Digital & Industry 4.0

Har du en forretningsstrategi for den digitale tidsalderen?


Vi bistår våre kunder med digitale transformasjoner som realiserer løsninger for fremtidens virksomheter. Vi har erfaring fra både privat og offentlig sektor, og jobber sammen med organisasjonen hele veien fra idé til utførelse.

Les mer om Digital & Industry 4.0

Se mer

Kontakt oss i Consulting

Required fields are marked with an asterisk(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Hildegunn Naas-Bibow

Hildegunn Naas-Bibow

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 118

Hide