Strategy and operations

Har din virksomhet en differensierende strategi som gir et varig konkurransefortrinn?

Nye teknologier, økt konkurranse og et stadig økende krav om effektivitet – listen over strategiske utfordringer virksomheter står overfor i dag er lang. Å utvikle en virksomhetsstrategi som omsetter mål til praktiske handlinger kan være utfordrende i omgivelser som stadig endrer seg.

Det er ikke alltid tydelig hvordan overordnede målsettinger skal nås gjennom konkrete gjennomføringsplaner. Vi hjelper deg med å koble strategi og operasjonell virksomhet sammen i alle ledd.

Kundens behov er vårt utgangspunkt

Vi har inngående bransjekompetanse og er analytisk drevet. Vi bruker mye tid på å forstå de reelle behovene til din organisasjon. Vi er opptatt av å jobbe tett sammen og dele kompetanse - fra strategi til implementering. 

Kontakt oss

Har du en strategi for å vinne? Vi jobber sammen med dere for å oppnå varige forbedringer.

Hildegunn Naas-Bibow Partner, PwC

Kontakt oss

Hildegunn Naas-Bibow

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 118

Cato Kaasa

Partner - Leder for Retail & Consumer, PwC Norway

Tlf: 952 60 626

Jarle Høien

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: +47 95 26 08 13