Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Fra strategi til gjennomføring

Strategy and operations

For at du skal lykkes med å vinne i markedet hjelper vi deg hele veien fra strategiutvikling til gjennomføring 

Vi vet hva som trengs for å få til varig endring, og jobber analytisk og erfaringsbasert sammen med våre kunder for å oppnå reelle gevinster:

 • Skape vekst gjennom å utvikle bærekraftige forretningsstrategier som er riktige for din bedrift.
 • Transformere din bedrift for å levere resultater og bygge egenskaper innen store endringsreiser og smidighet i organisasjonen.
 • Drive effektivt med de riktige tingene gjennom å samkjøre produkter/tjenester, ansatte og prosesser, utvikle en tilpasset verdikjede og gjøre innkjøp til en strategisk kapabilitet.

Kundens behov er vårt utgangspunkt

Vi har inngående bransjekompetanse og er analytisk drevet. Vi bruker mye tid på å forstå de reelle behovene til din organisasjon. Vi er opptatt av å jobbe tett sammen og dele kompetanse - fra strategi til implementering.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Strategy

Har din virksomhet en strategi som gir et varig konkurransefortrinn?

Mange virksomheter jakter muligheter hvor som helst uten å vie nok oppmerksomhet til hvorvidt de har en rett til å lykkes. PwC sin unike og veldokumenterte tilnærming tar utgangspunkt i selskapenes særegne kapabiliteter for å skape et varig konkurransefortrinn.

PwC bistår med strategiutvikling for å identifisere og realisere virksomhetens forbedringspotensial. Strategi handler om å bygge en vellykket virksomhet ved å spille på organisasjonens unike egenskaper og fremtidige muligheter i markedet.

Capability Driven Strategy + Growth 

Capability Driven Strategy + Growth tar utgangspunkt i noen få særegne og differensierende kapabiliteter og fokusere på hvordan disse kapabilitetene i kombinasjon kan videreutvikles og forsterkes. Et tydelig verdiforslag omforent med virksomhetens produkter og tjenestespekter og et tilpasset kapabilitetssystem vil være avgjørende for å oppnå lønnsom vekst og utvikling. Rammeverket er svært anvendelig og kan benyttes innenfor ulike typer strategiprosjekter, både på konsernnivå og for ulike forretnings- og funksjonsområder.

Les mer om vår tilnærming Capability Driven Strategy + Growth  

Kontakt oss for mer informasjon

Cost Improvement

Har din virksomhet en kostnadsbase og organisasjonsmodell som gjenspeiler hva som trengs for å vinne i fremtiden?

Majoriteten av kostnadsprogrammer ser på kostnader uavhengig av selskapsstrategi og reduserer alle kostnader jevnt på tvers av funksjoner i hele virksomheten. PwC sin unike tilnærming “Fit for Growth” tar utgangspunkt i selskapets strategi, unike kapabiliteter og organisering når man gjennomfører en strategisk restrukturering. 

For å lykkes over tid må virksomheter tilby et unikt verdiforslag til sine kunder. PwC tar utgangspunkt i virksomhetens verdiforslag og vurderer hvordan selskapsstrategi og kapabiliteter er tilpasset krav for å lykkes i markedet over tid. Gjennom dyp forståelse av både markedet, konkurrenter og virksomheten, jobber PwC i tett samarbeid med organisasjonen for å identifisere hvor virksomheten har behov for å utvikle og bygge nye kapabiliteter.

Strategiske kostnadsreduksjoner fokuserer på å bygge og utvikle differensierende og unike kapabiliteter, samtidig som ikke-verdiskapende kostnader fjernes. Dette bygger et sterkt fundament og gjør virksomheten i stand til å kunne vokse videre og lykkes over tid.

Les mer om vår tilnærming “Fit for Growth”

Kontakt oss for mer informasjon

Revenue & Category Management

Har ditt selskap en plan for å skape lønnsom vekst som også kommer kundene til gode?

Mange selskaper har behov for å skape vekst og økt lønnsomhet. Dersom man klarer å gjøre dette samtidig som man dekker kundebehov får man en vinn-vinn situasjon. Dette kan oppnås ved å jobbe mer strukturert med vekstplaner og kategoristrategi med fokus på pris, pakning- og aktiviteter. For mange handler det om å få på plass gode prosesser og rutiner for å sikre faktabaserte og bærekraftige prioriteringer og beslutninger. 

Videre handler det om god gjennomføring med tydelige planer for hvordan man skal ta strategien ut i kundedialogen, herunder hvordan sikre at man har tydelige ytelser og gjenytelser knyttet inn i kundeavtalene.

PwC har god kompetanse på området, og kan blant annet bistå med::

 • Kategoristrategi

 • Kategoriplaner

 • Kategoriprosesser og rutiner

 • Net revenue management simulering

 • Prisstrategi

 • Kalkyle og lønnsomhet

 • Avtaleanalyser og revidering av kommersielle betingelser

 

Enterprise Agility: Operating model & Ways of Working

Er din virksomhet rigget for fremtiden?

En verden med stadig høyere endringstakt og kompleksitet drevet av teknologiutvikling, økte kundekrav og medarbeiderforventninger stiller krav til organisasjonens responsivitet og tilpasningsdyktighet.

Tradisjonelle organisasjonsmodeller og arbeidsformer med funksjonell- og hierarkisk inndeling er først og fremst utviklet for et stabilt og forutsigbart miljø. 

Med økt endringstakt og kompleksitet stilles det krav til kontinuerlig tverrfaglig samarbeid med få overleveringer og tydelige mandater for raske beslutninger. Agil organisering baserer seg på små autonome og tverrfaglige team som jobber iterativt og inkrementelt i sprinter mot felles mål. Teamene er organisert ende-til-ende rundt produkt eller tjeneste som treffer kunden – nettopp for øke fokus på å levere en helhetlig kundeopplevelse.

Enterprise Agility tar for seg organisasjonens evne til å respondere på og tilpasse seg disse endringene på en effektiv måte gjennom nye arbeidsmetoder, organisasjonsstruktur og fokus på endringsledelse og kultur. 

Les mer om agil transformasjon

Kontakt oss for mer informasjon

 

PMI - Post Merger Integration

Integrasjon av nye virksomheter er en av topplederes absolutt største utfordringer og bekymringer. Ofte ser vi at identifiserte synergieffekter forsinkes, eller enda verre, helt uteblir. PwC kan bidra i alle faser av integrasjonsprosessen med å sikre at synergier realiseres fullt ut.

Vår tilnærming sørger for balanse mellom integrasjon og daglig drift:

 • Maksimere den forventede verdien gjennom fokus på gevinstområder
 • Minimere risiko gjennom en robust prosess og realisme i mål og forventninger
 • Effektiv ledelse av mennesker i en periode preget av usikkerhet

Hovedmålet med gjennomføring av en integrasjonsprosess er å oppnå økt lønnsomhet og å maksimere selskapets samlede verdiskaping. Fusjoner og oppkjøp krever et stort antall strategiske beslutninger, både før, under og etter en eventuell avtale. Både PwCs egne studier og annen forskning viser at svært få virksomheter lykkes med dette på egenhånd. Det er særdeles utfordrende og ressurskrevende å gjennomføre en vellykket integrasjonsprosess.

PwC har lang erfaring med virksomhetsintegrasjoner (PMI) fra en rekke bransjer. Vi kan bidra i alle faser av integrasjonsprosessene, både ved å lede og bemanne integrasjonskontorer og ved å gjennomføre eller støtte konkrete delprosesser. 

Kontakt oss for mer informasjon

 

Operations Transformation

Trenger din bedrift å gjennomføre store endringer i organisasjon, prosesser og kompetanse?

Operations Transformation er en helhetlig, pragmatisk og verdidrevet endringsreise som er tilpasset situasjonen og hvor PwC jobber skulder til skulder med organisasjonen for å bygge varige fortrinn. Vi bistår blant annet med:

 • Transformasjonsledelse
 • Programstruktur og -styring
 • GO-live management
 • Business case og gevinstrealisering

Kontakt oss for mer informasjon

 

Supply Chain Management

Er din verdikjede rigget for fremtiden?

Supply Chain Management skal sikre virksomheter konkurransefortrinn ved å sette opp, planlegge og styre vareforsyning/verdikjeden optimalt for å tilfredsstille markedsbehovet og øvrige definerte mål. Vi bistår blant annet med:

 • Supply Chain Strategy – Verdikjedestrategi
 • Supply Chain Footprint – Verdikjedens fotavtrykk
 • Logistikkoptimering
 • Sales & Operations planning – Koble strategi og operasjonell virksomhet sammen
 • Automatisering og digitalisering

 

Kontakt oss for mer informasjon

 

Operations Improvement

Har din bedrift ressurskrevende prosesser, ledetidsutfordringer eller andre operasjonelle forbedringsbehov?

Operations Improvement er en skalerbar forbedringsreise hvor PwC jobber tett med organisasjonen med å forbedre eksisterende tjenester eller produksjonsprosesser og samtidig utvikle kompetanse i organisasjonen. Vi bistår blant annet med:

 • Prosessforbedring
 • Lean produksjon
 • Lean tjeneste/service
 • Six Sigma
 • Kontinuerlig Forbedring

Kontakt oss for mer informasjon

 

Procurement strategy & category management

Innkjøp har i mange virksomheter gått fra å være et verktøy til å realisere kostnadsforbedringer til å bli en viktig brikke i å realisere den overordnede forretningsstrategien. Dette stiller større krav til innkjøpsfunksjonen, som må spesialisere og profesjonalisere arbeidet sitt med innkjøpskategoriene gjennom god kategoristyring. PwC kan bistå din virksomhet med blant annet:

 • Modenhetsanalyser 
 • Strategiutvikling
 • Kategoristyring
 • Organisering
 • Digital procurement
 • Prosessforbedring

Kontakt oss for mer informasjon 

Strategic sourcing

Strategic sourcing handler om å gjøre verdikjeden til virksomheten mest mulig konkurransedyktig. Det handler om å forstå hva som har verdi for sluttkunden, og sørge for at det gjenspeiles i valg av leverandør, materiell og tjenester som kjøpes inn. Det handler om både kvalitet, kostnader og bærekraft. PwC trekker på det globale nettverket av eksperter for å kunne tilby den mest relevante kompetansen for akkurat den kategorien du trenger hjelp med. PwC kan bistå din virksomhet med blant annet:  

 • Spendanalyser
 • Markeds- og verdikjedeanalyse
 • Kontraktsanalyser
 • Design-to-value
 • Total Cost of Ownership
 • Make-or-Buy vurderinger
 • Komplekse anskaffelser (f.eks. IKT, outsourcing med mer)
 • Bærekraftige anskaffelser
 • Innovasjon i anskaffelser

Supplier Relationship Management

Godt gjort er bedre enn godt sagt. Dessverre sliter fortsatt mange virksomheter med å realisere gevinstene som ligger i avtalene sine, enten ved manglende leverandørstyring eller som følge av manglende avtalelojalitet i organisasjonen. I andre sammenhenger ligger det en betydelig risiko i leverandørleddet, som må håndteres. PwC kan bistå din virksomhet med blant annet:  

 • Leverandørstyring
 • Gevinstrealisering
 • Risikohåndtering
 • Kontraktstyring

Kontakt oss i Consulting

Required fields are marked with an asterisk(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Cato Kaasa

Cato Kaasa

Partner - Leder for Retail & Consumer, PwC Norway

Tlf: 952 60 626

Hide