Lean

PwCs tilnærming til Lean 

Hva verdsetter kundene dine, og hvordan leverer du dette på en effektiv måte? Evner dine ansatte å arbeide med kontinuerlig forbedring?

PwCs tilnærming til Lean legger vekt på å forstå totaliteten før en prioriterer fokusområder for videre arbeid. Nettopp derfor er det så viktig med involverte og dedikerte ledere som evner å se helheten.

Kontakt oss

PwC har lang erfaring med Lean i mange ulike bransjer og fokuserer på å arbeide sammen med oppdragsgiver for å oppnå økt effektivitet gjennom konkrete forbedringsinitiativ og løsninger som fungerer i praksis. Vi garanterer også kompetanseoverføring, samt kursing for å sikre langsiktige gevinster.

Hildegunn Naas-Bibow Partner, Consulting PwC

Lykkes din enhet med kontinuerlig forbedring?

Lean hjelper oss med å fokusere på å levere organisasjonens varer og tjenester så raskt og presist som mulig med bakgrunn i hva som gir verdi for kunden, i stedet for å kun fokusere på egen effektivitet som ofte fører til en rekke unødvendige aktiviteter. 

Hvordan oppnår du dette?

  • Å sikre god forståelse for hvem kunden er og hva de opplever som verdiskapende
  • Å designe forretnings- og arbeidsprosesser som er flyteffektive og robuste
  • Å etablere riktige styringsindikatorer som understøtter strategi og prosesseffektivitet, samt fokuserer på prestasjoner
  • Å bygge entusiasme og evner blant medarbeidere til kontinuerlig å søke forbedringsmuligheter og omsette dette til handling
  • Å tilpasse organisasjonsstruktur, roller og ansvar som understøtter forbedringsarbeid

Kontakt oss

Hildegunn Naas-Bibow

Hildegunn Naas-Bibow

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 118

Hide