Digital & Industry 4.0


Har du en forretningsstrategi for den digitale tidsalderen?
Vi bistår våre kunder med digitale transformasjoner som realiserer løsninger for fremtidens virksomheter. Vi har erfaring fra både privat og offentlig sektor, og jobber sammen med organisasjonen hele veien fra idé til utførelse.

Digitalisering handler om innovasjon gjennom å utnytte nye teknologiske muligheter til økt kundeorientering og verdiskaping. Forbrukere er oppkoblet, kunnskapsrike og forventer stadig mer.

Vi ser derfor et økt fokus på kunde- og brukeropplevelse langs hele verdikjeden hvor hyppig utvikling av forretningsmodellen er en nøkkelegenskap for å lykkes i den digitale hverdag.

Industri 4.0 er betegnelsen på det som kalles den fjerde industrielle revolusjonen og karakteriseres av økende digitalisering i mer integrerte forretningsmodeller. Mennesker og teknologi knyttes tettere sammen i verdikjeden for å understøtte mest mulig effektiv logistikk og produksjon.

Utviklingen muliggjøres av ny teknologi kombinert med økende mengde data og evnen til å bearbeide informasjon. Organisering av produksjonslinjer og muligheten til å følge disse opp vil fundamentalt endres. Dette medfører større og bedre tilpasning til kundenes individuelle krav og ønsker.

Digital & Industry 4.0

In this digital age you don't need a digital strategy. You need a business strategy for the digital age.

Kontakt oss

Hildegunn Naas-Bibow

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 118