Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Enterprise Agility: agil transformasjon

En verden i eksponentiell endring

En verden med stadig høyere endringstakt og kompleksitet drevet av teknologiutvikling, økte kundekrav og medarbeiderforventninger stiller krav til organisasjonens responsivitet og tilpasningsdyktighet.

Er din virksomhet rigget for fremtiden? 

Tradisjonelle organisasjonsmodeller og arbeidsformer med funksjonell- og hierarkisk inndeling er først og fremst utviklet for et stabilt og forutsigbart miljø. 

Med økt endringstakt og kompleksitet stilles det krav til kontinuerlig tverrfaglig samarbeid med få overleveringer og tydelige mandater for raske beslutninger. Agil organisering baserer seg på små autonome og tverrfaglige team som jobber iterativt og inkrementelt i sprinter mot felles mål. Teamene er organisert ende-til-ende rundt produkt eller tjeneste som treffer kunden – nettopp for øke fokus på å levere en helhetlig kundeopplevelse.

Enterprise Agility tar for seg organisasjonens evne til å respondere på og tilpasse seg disse endringene på en effektiv måte gjennom nye arbeidsmetoder, organisasjonsstruktur og fokus på endringsledelse og kultur. 

Kontakt oss for en uforpliktende prat

 

Vi har lang erfaring med Enterprise Agility på tvers av industrier og geografi og har utarbeidet et helhetlig rammeverk for gjennomføring av en agil transformasjon. Vår innsikt viser at det å jobbe tett med oppdragsgiver gjennom en stegvis utforskende prosess med kontinuerlige forbedring er essensielt for å tilpasse modell til hver virksomhets unike behov. Vi har høy fokus på kompetanseoverføring og kursing for å sikre langsiktige gevinster.

Andre Kopperud Gill, PwC Consulting

Enterprise Agility handler om å:

  • Øke hastigheten på eksekvering
  • Levere på kundepreferanser
  • Redusere kostnader og risiko
  • Engasjere og myndiggjøre medarbeidere

Organisasjoner som lykkes med å etablere Enterprise Agility har oppnådd økt responsivitet og operasjonell hastighet, mer fornøyde kunder og medarbeidere og ikke minst som resultat av dette; økt avkastning til sine eiere.

Hvordan lykkes med Enterprise Agility?

  • Agile er ikke et mål i seg selv. Organisasjonen må spørre seg selv om hva som er ønskelig å oppnå. Det må være tydelige mål som etableres og støttes av ledelsen, og det må være tydelig hva man er villig til å gi opp gjennom en ofte krevende transformasjon. 
  • Gjennom stegvis og utforskende pilotering av agil arbeidsform kan organisasjonen få erfaring med agil organisering og arbeidsform for læring og justering før oppskalering.
  • For å virkelig ta ut verdi og oppnå organisatorisk Enterprise Agility må felles prinsipper, verdier og kultur tydelig etableres og etterleves i hele organisasjonen.   

PwC har et velprøvet rammeverk for transformasjon mot Enterprise Agility for varig konkurransekraft.

 

Kontakt oss i Consulting

Required fields are marked with an asterisk(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Andre Kopperud Gill

Andre Kopperud Gill

Partner, PwC Norway

Tlf: 982 64 392

Hide